താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/71

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൭൮൫. പുലൎന്ന കുറുക്കനെ പൊലെ
൭൮൬. പുല്ലിട്ട തീയും പുലയരെ ബാന്ധവവും
൭൮൭. പുല്ലിൽ തുകിയ നെയി പൊലെ
൭൮൮. പുല്ലുതച്ച നെല്ലിന്നു കീറിയ പായി
൭൮൯. പൂച്ച വീണാൽ തഞ്ചത്തിൽ
൭൯൦. പൂച്ചെക്ക വിളയാട്ടം എലിക്ക പ്രാണവെദന (എലിക്കു മുറുക്കും ചെരെക്കു വിളയാട്ടം)
൭൯൧. പൂത്തതൊക്ക മാങ്ങയും അല്ല - പെറ്റത് ഒക്ക മക്കളും അല്ല നെടിയത് എല്ലാം പണവുമല്ല
൭൯൨. പൂവായ തൊട്ടത്തിൽ പെടില്ല
൭൯൩. പൂളം കൊണ്ടും പാലം ഇട്ടാൽ കാലം കൊണ്ടറിയും
൭൯൪. പ്രഷ്ഠം നന്നെങ്കിൽ മുഖം ആകാ
൭൯൫. പെണ്ണൊരിമ്പെട്ടാൽ ബ്രഹ്മനും തടുത്തു കൂടാ
൭൯൬. പെൺപടപടയല്ല മൺചിറ ചിറയല്ല
൭൯൭. പെൺപിള്ള എല്ലാവൎക്കുംഒക്കെ
൭൯൮. പെരിയൊരൊടു എളിയൻ നടു പറയരുതു