താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/70

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൭൭൩. പിണം ചുട്ടാലും ഋണം ചുടാ
൭൭൪. പിണ്ണാക്കും കുത്തും ഒപ്പം
൭൭൫. പാലിവിന്റെ കാതൽ പൂതലാകുമ്പൊൾ തൊക്കിന്റെ ഇളന്തല പച്ചവിടും
൭൭൬. പിള്ളചിത്തം പീനാറും നായിചിത്തം തുണികീറും
൭൭൭. പിള്ളപ്പണി തീപ്പണി തള്ളെക്കു രണ്ടാം പണി
൭൭൮. പിള്ളരെ കൂട കളിച്ചാൽ പീറുകെടും
൭൭൯. പിള്ളരെ മൊഹം പറഞ്ഞാൽ തീരും- മൂരിമൊഹം മൂളിയാൽ തീരും
൭൮൦. പുത്തൻപെണ്ണു പുരപ്പുറം അടിക്കും പിന്നെ പെണ്ണു വെയിച്ചടം അടിക്കുകയില്ല
൭൮൧. പുരയില്ലാവനുണ്ടൊ തീപ്പെട്ടി
൭൮൨. പുര വലിപ്പാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറയെ വലിക്കാവു
൭൮൩. പുരക്കുമീതെ വെള്ളം വന്നാൽ അതുക്കു മീതെ തൊണി
൭൮൪. പുരെക്കൊരു മുത്തി (തിത്തി) അരെക്കൊരുകത്തി