താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/69

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൭൬൨. പാമ്പൊടു വെറായ തൊൽ പൊലെ
൭൬൩. പാറ്റിത്തുപ്പിയാൽ പള്ളിയറയിലും തുപ്പും
൭൬൪. പാലം കടക്കുവോളം നാരായണ പാലംകടന്നാൽ പിന്നെ കൂരായണ
൭൬൫. പാലിന്നു പഞ്ചാര
൭൬൬. പാലു വിളമ്പിയെടുത്തു പഞ്ചതാര മൊർ വിളമ്പിയെടത്തുപ്പു
൭൬൭. പാളയം പൊയ നിരത്തുപൊലെ
൭൬൮. പിടിച്ചതിനെ വിട്ടു പറക്കുന്നതിൽ വഴിയെ പായരുത്
൭൬൯. പിടിച്ചതു മറന്നിട്ടു മറന്നു പിടിക്കു മുമ്പെ വശമോക്കെണ്ടതെല്ലാം വശമാക്കണം
൭൭൦. പിടിച്ചപ്പോൾ ഞെക്കിടാഞ്ഞാൽ ഇളക്കുമ്പൊൾ കടിക്കും
൭൭൧. പിടിച്ചു വലിച്ചു കുപ്പായം ഇട്ടാൽ പറിച്ചു കിറി പൊകും
൭൭൨. പിണം കണ്ട കഴു പൊലെ