താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/66

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൭൨൩. പട്ടാണി തൊട്ട അളന പൊല
൭൨൪. പട്ടനൂലും വാഴനാരും പൊലെ
൭൨൫. പട്ടും വളയും പണിക്കൎക്കപ്പെട്ടും കുത്തും പലിശെക്ക
൭൨൬. പണക്കാരൻ ഈറ്റയൻ എന്നും അഭ്യാസി കുടിലെനെന്നും കരുതരുതു
൭൨൭. പണത്തിനു മീതെ പരന്തും പറക്കുകയില്ല
൭൨൮. പണമരികെ ഞായം മലയരികെ ഉറ്റു
൭൨൯. പണമുള്ളവന്നെ മണം ഉള്ളു(പണമില്ലാത്തവൻ പുല്ലുപൊലെ)
൭൩൦. പണമെ ഗുണം
൭൩൧. പണം കിട്ടിന്മേൽ കുലം കുപ്പയിൽ
൭൩൨. പണം നൊക്കിന്നു മുഖം നൊക്കില്ല
൭൩൩. പണം പണം എന്നു പറയുമ്പോൾ പിണവും വായ് പിളൎക്കും
൭൩൪. പണിക്കർ വീണാലും അഭ്യാസം
൭൩൫. പണിക്കർ വീണാലും രണ്ടുരുളും