താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/65

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൭൧൦. പകൽ എല്ലാം തപസ്സു ചെയ്തു രാത്രി പശുവിൻ കണ്ണു തിന്നും
൭൧൧. പകൽ കക്കുന്ന കള്ളനെ രാത്രിയിൽ കണ്ടാൽ തൊഴണം
൭൧൨. പകൽ കണ്ണു കാണാത്ത നത്തു പൊലെ
൭൧൩. പകൽ വിളക്ക എന്ന പൊലെ
൭൧൪. പക്ഷിക്കാകാശം ബലം മത്സ്യത്തിന്നു വെള്ളം ബലം
൭൧൫. പുഞ്ച പുറത്തിട്ട വെലി കെട്ടുക
൭൧൬. പടകണ്ട കുതിര പന്തിയിൽ അടങ്ങാതെ
൭൧൭. പടയിൽ ഉണ്ടൊ കുട(യും വടിയും)
൭൧൮. പക്ഷിക്കു കൂടു മക്കൾക്കു അമ്മ
൭൧൯. പടിക്കൽ കുടം ഇട്ടുടെക്കല്ല
൭൨൦. പടെക്കും അടെക്കും കുടെക്കും ചളിക്കും നടുന്നല്ലൂ
൭൨൧. പട്ടൎക്കുണ്ടൊ പടയും പിനയും പൊട്ടൎക്കുണ്ടൊ വാക്കും പൊക്കും
൭൨൨. പട്ടർ പാടുവന്നപൊലെ