താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/64

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൬൯൦. നെയ്യപ്പം തിന്നാൽ രണ്ടുണ്ടു ലാഭം മിടും മിനക്കാം വയറും നിറയും
൬൯൯. നെല്ക്കൊരിയന്നു മക്കൾ പിറന്നാൽ മക്കടെ മക്കളും നെല്ക്കൊരിയർ
൭൦൦. നെല്പൊതിയിൽ പൂക്ക മുഷികൻ പൊലെ
൭൦൧. നെല്ലിൽ തുരുമ്പില്ലെന്നും പണത്തിൽകള്ളൻ ഇല്ലെന്നും വരുമൊ
൭൦൨. നെല്ലുപൊലുവിന്നു കൊടുത്തെടുത്തുനിന്നു അരിവായ്പ വാങ്ങല്ല
൭൦൩. നെല്ലും മൊരും കൂട്ടിയതു പൊലെ
൭൦൪. നെടി ഉണ്മാടാൻ പൊയ കൂത്തിച്ചി കണ്ണാടി വിറ്റു
൭൦൫. നെരെ വന്നാൽ ചുരിക വളഞ്ഞു വന്നാൽ കടുത്തില
൭൦൬. നെർ പറഞ്ഞാൽ നെരെത്തെ പൊകാം
൭൦൭. നൊന്തവൻ അന്തം പായും
൭൦൮. നൊക്കി നടക്കുന്ന വള്ളി കായ്ക്ക തടഞ്ഞു
൭൦൯. പകരാതെ നിരെച്ചാൽ കൊരാതെ ഒഴിയും