താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/63

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൬൮൯. നീചനിൽ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരം നീറ്റിലെ വരപൊലെ (൭൩൯) തൊണിയുടെ നടുവിൽ നിന്നു തുഴയുന്നതു പൊലെ
൬൯൦. നിരൊലി കെട്ടു ചെരിപ്പഴിക്കണമൊ
൬൯൧. നിൎക്കൊലിയും മതി അത്താഴം മുടക്കാൻ
൬൯൨. നിർ നിന്നെടത്തൊളം ചളി(ചെറുകെട്ടും)
൬൯൩. നിറാലിയിൽ ആറുകാൽ ആകാ
൬൯൪. നീറ്റിൽ അടിച്ചാൽ കൊലെ മുറിയുംനീർ എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ
൬൯൫. നുണക്കാതെ ഇറക്കികൂടാ. ഇണങ്ങാതെ പിണങ്ങി കൂടാ
൬൯൬. നുള്ളിക്കൊടു ചൊല്ലിക്കൊടു തല്ലിക്കൊടു തള്ളിക്കള
൬൯൭. നെയ്ക്കൂട്ടിയാൽ നെഞ്ഞറിയും അകത്തിട്ടാൽ പുറത്തറിയാം