താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/62

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൬൬൪. നാലാം കരുന്തല നഷ്ടം
൬൬൫. നാലാൾ പറഞ്ഞാൽ നാടുംവഴങ്ങണം
൬൬൬. നിടിയൊന്റെ തലയിൽവടി
൬൬൭. നിടുവാൾ പൊയാൽ കൊടുവാൾനിടുവാൾ
൬൬൮. നിടുമ്പന പൊയാൽ കുറുമ്പനനിടുമ്പന
൬൬൯. നിത്യാഭ്യാസി ആനയെ എടുക്കും (൩൪)
൬൭൦. നിന്ന കുന്നു കുഴിക്കല്ല
൬൭൧. നിന്റെ കെട്ടും എന്റെ കൊത്തും സൂക്ഷിച്ചൊ
൬൭൨. നിന്റെ വായി കണ്ടാൽ വെളുത്തെടന്റെ അറ തുറന്നതു പൊലെ
൬൭൩. നിറക്കുടം തുളുമ്പുകയില്ല-അരക്കുടം തുളുമ്പും
൬൭൪. നിലത്തു വെച്ചെ മുഖത്തുനൊക്കും
൬൭൫. നിലാവു കണ്ടതായി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പൊലെ
൬൭൬. നിലെകു നിന്നാൽ മലെക്കുസമം
൬൭൭. നിലംക്കു നിന്നാൽ വിലക്ക പൊകും
൬൭൮. നിഴലിനെകണ്ടിട്ടു മണ്ണിന്നടിച്ചാൽ കൈ വെദനപ്പെടുക അല്ലാത്ത ഫലം ഉണ്ടൊ