താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/59

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൬൨൭. ധൎമ്മടം പിടിച്ചതു കൊയ അറി‍‍ഞ്ഞില്ല
൬൨൮. ധൎമ്മദൈവവും തയമുഴിയും തനിക്ക നാശം
൬൨൯. ധൂപം കാട്ടിയാലും പാപം പൊകാ
൬൩൦. ധ്യാനമില്ലാഞ്ഞാലും മൊനം വെണം
൬൩൧. നക്കുന്ന നായിക്ക സ്വയം ഭൂവും പ്രതിഷ്ഠയും ഭെദം ഉണ്ടൊ
൬൩൨. നരകത്തിൽ ഇരുന്നാലും നരകഭയം എടം
൬൩൩. നഞ്ഞെറ്റ മീൻ പൊലെ
൬൩൪. നടന്ന കാൽ ഇടരും (ഇരുന്നകാൽ ഇടരുന്നില്ല)
൬൩൫. നടന്നു കെട്ട വൈദ്യനും ഇരുന്ന കെട്ട വെശ്യയും ഇല്ല
൬൩൬. നനെച്ചിറങ്ങിയാൽ കുളിച്ചു കയറും
൬൩൭. നനെഞ്ഞ കിഴവി വന്നാൽ ഇരുന്ന പിറകിന്നു ചെതം
൬൩൮. നനെഞ്ഞവന്നു ഈറൻ ഇല്ല തുനിഞ്ഞവന്നു ദുഃഖം ഇല്ല