താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/53

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൫൫൨. തനിക്ക താനും പുരെക്കതൂണും
൫൫൩. തനിക്ക വിധിച്ചതെ പുരെക്കമീതെ
൫൫൪. തനിക്കു വെണ്ടുകിൽ എളിയതും ചെയ്യാം
൫൫൫. തനിക്കൊരുമുറം ഉണ്ടെങ്കിലെത വിട്ടിന്റെ ഗുണം അറിയും
൫൫൬. തൻകാണം തൻകൈയിൽ അല്ലാത്തൊന്നു ചൊട്ട ഒന്നു
൫൫൭. തന്നിൽ എളിയതു തനിക്കിര
൫൫൮. തന്നില്ലം പൊരിച്ച ധനം ഉണ്ടൊ
൫൫൯. തന്നിഷ്ടത്തിനു മരുന്നില്ല
൫൬൦. തന്നെകൊല്ലുവാൻ വന്ന പശുവിനെ കൊന്നാൽ ദോഷമില്ല
൫൬൧. തന്നെത്താൻ അറിയാഞ്ഞാൽ പിന്നെ താൻ അറിയും
൫൬൨. തന്മെൽ കാച്ചതു മുരട്ടിൽവീഴും
൫൬൩. തന്റെ ഒരു മുറംവെച്ചിട്ട് ആരാന്റെ അരമുറം പറയരുതു