താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/52

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൫൩൬. ചൊറും കൊണ്ടതാ കറി പൊകുന്നു
൫൩൭. ചൊറും വചു കൈ മുട്ടുമ്പൊൾ കാക്കച്ചി വറൊൻ (വരും)
൫൩൮. ഛെദം വന്നാലും ചിതംവെണം
൫൩൯. ജലരെഖ പൊലെ
൫൪൦. ഞെക്കിപ്പഴുപ്പിച്ച പഴംപൊലെ
൫൪൧. ഡില്ലിയിൽ മീതെ ജഗഡില്ലി
൫൪൨. തകൃതിപ്പലിശ തടവിന്നാകാ
൫൪൩. തക്കം എങ്കിൽ തക്കം-അല്ലെങ്കിൽ വെക്കം
൫൪൪. തക്കവൎക്ക തക്കവണ്ണം പറകൊല്ല
൫൪൫. തഞ്ചത്തിന്നു വളം വേണ്ട
൫൪൬. തട്ടാൻതൊട്ടാൽ പത്തിന്നുഎട്ടു (എട്ടാൽ ഒന്നു)
൫൪൭. തല്ക്കാലവും സദൃശവും ഉപ്പുപൊലെ
൫൪൮. തല്ക്കുലം വറട്ടി ധൎമ്മം ചെയ്യരുത്
൫൪൯. തനിക്കല്ലാത്തതു തുടങ്ങരുത്
൫൫൦. തനിക്കിറങ്ങിയാൽ തനിക്കറിയാം
൫൫൧. തനിക്ക ചുടുമ്പൊൾ കുട്ടി അടിയിൽ