താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/50

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൫൦൯. ചീങ്കണ്ണന്നു കൊങ്കണ്ണി
൫൧൦. ചീഞ്ഞ ചൊറ്റിന്നു ഒടിഞ്ഞ ചട്ടുകം (ചീരമുരട്ട കാര പൊടിക്കയില്ല)
൫൧൧. ചുട്ടു തല്ലുമ്പൊൾ കൊല്ലനും കൊല്ലത്തിയും ഒന്നു
൫൧൨. ചുണ്ടങ്ങ കൊടുത്തു വഴുതിനിങ്ങ വാങ്ങല്ല
൫൧൩. ചുമടൊഴിച്ചാൽ ചുങ്കം വീട്ടെണ്ടാ
൫൧൪. ചുമലിൽ ഇരുന്നു ചെവി തിന്നരുത്
൫൧൫. ചുവർ ഉണ്ടെങ്കിലെ ചിത്രം എഴുതിക്കൂടു
൫൧൬. ചുളുക്കില്ലാത്ത ചക്കയും കട്ടുചമ്പാടൻ വഴക്കുണ്ടായി
൫൧൭. ചൂട്ട കണ്ട മുയലിനെപൊലെ
൫൧൮. ചെക്കിപ്പൂവൊടു ശൈത്താൻ ചുറഞ്ഞപൊലെ
൫൧൯. ചെട്ടിക്കകള്ളപ്പണം വന്നാൽ കുഴിച്ചു മൂടുകയുള്ളു
൫൨൦. ചെട്ടിയാന്റെ കപ്പലിന്നു ദൈവം തുണ
൫൨൧. ചെപ്പടിക്കാരൻ അമ്പലം വിഴുങ്ങും പൊലെ
൫൨൨. ചെമ്പിൽ അമ്പഴങ്ങ പുഴുങ്ങി തിന്നിട്ടും ജീവിക്കെണം
൫൨൩. ചെമ്പെന്നും ചൊല്ലി ഇരുമ്പീന്നു ചൊര കളഞ്ഞു (ഇരുമ്പീന്നു മൂഴക്ക ചൊര പൊങ്ങി)