താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/41

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൩൯൮. കുരുടന്മാർ ആനയെ കണ്ടപൊലെ
൩൯൯. കുരുവറുത്ത ഒടല്ല ചക്ക പുഴുങ്ങിയ കലമാകുന്നു
൪൦൦. കുരെക്കുന്ന നായി കടിക്കയില്ല
൪൦൧. കുരെക്കുന്ന നായിക്ക് ഒരു പൂള തെങ്ങാ
൪൦൨. കുറിക്കുവെച്ചാൽ മതില്ക്കെങ്കിലും കൊള്ളെണം
൪൦൩. കുറിച്ചി വളർന്നാൽ ആവൊലിയെളം
൪൦൪. കുറുക്കന്നു ആമയെ കിട്ടിയതു പൊലെ
൪൦൫. കുറുക്കൻ കരഞ്ഞാൽ നെരം പുലരുകയില്ല
൪൦൬. കുറുപ്പ കണ്ടൊത്ത കുറുപ് പഉടുപ്പിന്റെ വിവരം ഞാൻ അറിയൂല്ല
൪൯‌൭. കുറെച്ച ഉള്ളതും കഞ്ഞിയൊടു പൊയി
൪൦൮. കുലം എളിയവന്നു മനം എളുതു
൪൦൯. കുലം കെട്ടൊതെ ചങ്ങാതിയാക്കല്ല
൪൧൦. കുലമല്ലാത്തൊന്റെ ചങ്ങായ്ത്തം കെട്ടി ഊരും ഇല്ല ഉടലും ഇല്ല
൪൧൧. കുലയാനതലവൻ ഇരിക്കവെ കുഴിയാന മദിക്കും കനക്കവെ