താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/40

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൩൮൫. കുന്തം പൊയാൽ കുടത്തിലും തപ്പെണം
൩൮൬. കുന്തം മുറിച്ച് ഇട്ടി ആക്കരുത്
൩൮൭. കുന്നലകൊനാദിരിയുടെ പദവിയും ഉള്ളാടൻ ചെനന്റെ അവസ്ഥയും
൩൮൮. കുന്നിക്കുരു കപ്പയിൽ ഇട്ടാലും മിന്നും
൩൮൯. കുന്നൊളം പോന്നു കൊടുത്താൽ കുന്നിയൊളം സ്ഥാനം കിട്ടാ
൩൯൦. കുപ്പയിൽ കിടന്നു മാളിക കിനാകാണും (൩൬൨)
൩൯൧. കുപ്പയിൽയിരുന്നൊൻ മാടം കനാകാണും
൩൯൨. കുപ്പ ചിനക്കയാൽ ഒട്ടക്കലം
൩൯൩. കുരങ്ങൻ ചത്ത കുറവനെ പൊലെ
൩൯൪. കുരങ്ങിന്നു ഏണി ചാരൊല്ല
൩൯൫. കുരങ്ങിന്റെ കൈയിൽ മാലകിട്ടിയതു പൊലെ
൩൯൬. കുരൾ എത്തും മുമ്പെ തളപ്പറ്റു
൩൯൭. കുരു ഇരന്ന മലയന്നു ചക്കകൊടുത്താൽ ഏറ്റമായി