താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/38

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൩൬൧. കാശിയില്ലാത്തവൻ കാശിക്ക പൊയാലും ഫലമില്ല
൩൬൨. കിടക്കുന്നതു കാവല്ചാള സ്വപ്നം കാണുന്നതു മച്ചും മാളികയും
൩൬൩. കിണറ്റിൽ വീണപന്നിക്ക കല്ലും പാറയും തുണ
൩൬൪. കിണ്ണം വീണു ഒശയും കെട്ടു
൩൬൫. കിഴങ്ങു കണ്ട പണിയൻ ചിരിക്കുമ്പൊലെ
൩൬൬. കീരിയും മൂൎഖനും പൊലെ സ്നെഹം
൩൬൭. കീരിയെ കണ്ട പാമ്പു പൊലെ
൩൬൮. കുഞ്ഞന്റെകണ്ണങ്ങമ്മിയുടെഉള്ളിലും
൩൬൯. കുഞ്ഞിയിൽ പഠിച്ചത്ഒഴിക്കയില്ല
൩൭൦. കുടകുമലയിന്നു പെറുകിഴിഞ്ഞ കാണിയാക്കെണ്ടി എരയിന്റെ തലയിലൊ
൩൭൧. കുടത്തിൽ വെച്ച വിളക്കുപൊലെ
൩൭൨. കുടം കമിഴ്ത്തി വെള്ളം പകൎന്നതുപൊലെ
൩൭൩. കുടൽ വലിയൊന്നു ചക്ക
൩൭൪. കുടുമെക്കമീതെ കൎമ്മം ഇല്ല- ആക മുങ്ങിയാൽ ശീതം ഒന്നു