താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/37

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൩൪൯. കാരാടൻ ചാത്തൻ നടുപറഞ്ഞ പൊലെ
൩൫൦. കാൎത്തികകഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല കൎണ്ണൻ പെട്ടാൽ പടയില്ല
൩൫൧. കാൎയ്യത്തിന്നു കഴുതക്കാലും പിടിക്കെണം
൩൫൨. കാൎയ്യം പറയുമ്പൊൾ കാലുഷ്യം പറയല്ലെ
൩൫൩. കാൎയ്യം വിട്ടു കളിക്കല്ല
൩൫൪. കാറ്ററിയാതെ തുപ്പിയാൽ ചെവിയറിയാതെ കിട്ടും
൩൫൫. കാറ്റു നന്നെങ്കിൽ കല്ലും പറക്കും
൩൫൬. കാറ്റുശമിച്ചാൽ പറക്കുമൊ പഞ്ഞികൾ
൩൫൭. കാലം നീളെ ചെന്നാൽ നെർതംനെഅറിയാം
൩൫൮. കാലത്തു തൊണി കടവത്തു എത്തും (കാലെ തുഴഞ്ഞാൽ കരെക്കണയും)
൩൫൯. കാലെ വന്നവൻ കാരണവൻ വീട്ടിൽ പിറന്നവൻ പൂലുവൻ
൩൬൦. കാൽമെൽ ചവിട്ടല്ല കൊമച്ചകളി കാണെണ്ട എങ്കിൽ കാണെണ്ട