താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/36

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൩൩൭. കാട്ടിലെ മരം തെവരുടെ ആന എത്തിയവിടത്തറ്റം വലിക്കട്ടെ വലിക്കട്ടെ
൩൩൮. കാട്ടിലെ മുത്തച്ചിയുടെ പശുവിനെ പുലിപിടിച്ചാൽ പുലിക്കു നാട്ടിലും കാട്ടിലും ഇരുന്നൂടാ
൩൩൯. കാട്ടുകൊഴിക്കുണ്ടൊ സംക്രാന്തി
൩൪൦. കാട്ടുകൊഴി വീട്ടു കൊഴിയാവൊ
൩൪൧. കാണെ വിറ്റും ഒണം ഉണ്ണെണം
൩൪൨. കാണാതെ കണ്ട കുശത്തിതാൾ എല്ലാംവാരി തുറുത്തി
൩൪൩. കാണ്മാൻ വന്നവൻ കഴുവെറി
൩൪൪. കാതറ്റ പന്നിക്ക കാടൂടെയും പായാം-കാതറ്റ പെണ്ടിക്കു കാട്ടിലും നീളാം
൩൪൫. കാതറ്റ സൂചിയും കൂടവരാതു
൩൪൬. കാമം കാലൻ
൩൪൭. കാരണവർകാലം ഒരു കണ്ടിഞാങ്കാലം നാലുകണ്ടി
൩൪൮. കാരമുരട്ടുചീര മുളെക്കയില്ല ചീരമുരട്ടുകാര മുളെക്കയില്ല