താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/34

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൩൧൧. കരിമ്പെന്നും ചൊല്ലി വെരൊളം ചവെക്കല്ല
൩൧൨. കരുത്തിന്നു കാരം ഗുരുത്വം
൩൧൩. കൎക്കടഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതു പുത്തരി കഴിച്ചാൽ മറക്കരുത്
൩൧൪. കറിക്ക പൊരാത്ത കണ്ടം നുറുക്കല്ല
൩൧൫. കറ്റയും തലയിൽവെച്ചു കളം ചെത്തരുതു
൩൧൬. കറ്റെക്ക താൾപടി പണയമൊ
൩൧൭. കലത്തിൽ നിന്നു പൊയാൽ കഞ്ഞിക്കലത്തിൽ
൩൧൮. കല്പന തന്നെ പൊരാ കലിപിൽ നിനവും വെണം
൩൧൯. കളിയും ചിരിയും ഒപ്പരം കഞ്ഞിക്ക പൊകുമ്പോൾ വെവ്വെറെ
൩൨൦. കള്ളത്തി പശുവിന്നു ഒരു തട്ട(മുട്ടി)തുള്ളിച്ചി പെണ്ണിന്നു ഒരു കുട്ടി
൩൨൧. കള്ളിയിൽ കുത്തി കൈ എടുത്തപ്പൊലെ
൩൨൨. കള്ളുകണ്ട ഈച്ചപ്പൊലെ
൩൨൩. കഴുത അറിയുമൊ കുങ്കുമം