താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൨൮൪. കട്ടൊനെ കാണാഞ്ഞാൽ കണ്ടവനെ പിടിച്ചു കഴുവെറ്റാം
൨൮൫. കണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടാൽ കൊണ്ടതെല്ലാം കടം
൨൮൬. കണ്ടംകൊണ്ടവനെ പിണ്ടം വെക്കും
൨൮൭. കണ്ടമീൻ എല്ലാം കറിക്കാകാ
൨൮൮. കണ്ടറിയാഞ്ഞാൽ കൊണ്ടറിയും
൨൮൯. കണ്ടാൽ അറിയാം കൊണ്ടാൽ കൊടുക്കുന്നതു
൨൯൦. കണ്ടിമുഖത്തുമീൻ അടുത്ത പൊലെ
൨൯൧. കണ്ടിയിരിക്കെ മതിൽ തുള്ളരുത്
൨൯൨. കണ്ണു ചിമ്മി ഇരുട്ടാക്കി
൨൯൩. കണ്ണു പൊയാൽ അറിയാം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച
൨൯൪. കണ്ണെത്താക്കുളം ചെന്നെത്താ വയൽനഞ്ഞും നായാട്ടും മറുമരുന്നില്ലാത്ത ആന്തയും-
൨൯൫. കണ്ണൊടു കൊള്ളെണ്ടതു പുരികത്തൊടായ്പൊയി
൨൯൬. കത്തിവാളൊടുചോദിച്ചിട്ടൊ കാടുവയക്കുക