താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/31

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൨൬൯. കടന്നക്കൂടിന്നു കല്ലെടുത്തു എറിയുമ്പൊലെ
൨൭൦. കടപ്പുറം കിടക്കുമ്പൊൾ കാല്ക്കൂത്തൽ കിടക്കെണമൊ
൨൭൧. കടം വാങ്ങി ഇടെചെയ്യല്ല
൨൭൨. കടം വീടിയാൽ ധനം
൨൭൩. കടലിൽ കായം കലക്കിയതു പൊലെ
൨൭൪. കടിക്കുന്നതു കരിമ്പു പിടിക്കുന്ന തിരുമ്പു
൨൭൫. കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിര ഏതിലെയും പായും
൨൭൬. കടുകീറികാൎയ്യം ആന കൊണ്ട ഒശാരം (കടുകീറി കണക്ക് ആന കെട്ടി ഒശാരം)
൨൭൭. കടുചൊരുന്നതുകാണും ആനചൊരുന്നതു കാണാ
൨൭൮. കടുമ്പിരി കയർ അറുക്കും
൨൭൯. കട്ടതു ചുട്ടു പൊകും
൨൮൦. കട്ടവനൊടു കട്ടാൻ മൂന്നു മൂളൽ
൨൮൧. കുട്ടികൂട്ടിയാൽ കമ്പയും ചെല്ലും
൨൮൨. കട്ടിൽ ചെറുതെങ്കിലും കാൽ നാലു വെണം
൨൮൩. കട്ടെറുമ്പുപിടിച്ച് ആസനത്തിൻ കീഴിൽവെക്കുന്നതു പൊലെ