താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൧൮൨. ഉരലിന്നു മുറിച്ചാലെ തുടിക്ക കണക്കവു
൧൮൩. ഉരല്ക്കീഴിൽ ഇരുന്നാൽ കുത്തു കൊള്ളും
൧൮൪. ഉരൽ ചെന്നു മദ്ദളത്തൊടു അന്യായം
൧൮൫. ഉലക്കെക്ക മുറിച്ചു കുറുവടിയായി
൧൮൬. ഉള്ളതു പറഞ്ഞാൽ ഉറിയുംചിരിക്കും
൧൮൭. ഉള്ളവന്റെ പൊൻകപ്പാൻ ഇല്ലാത്താവന്റെ പാരവെണ്ടു
൧൮൮. ഉള്ളിൽ വജ്രം പുറമെ പത്തി (൨)
൧൮൯. ഊക്കറിയാതെ തുള്ളിയാൽ ഊരരണ്ടുമുറി
൧൯൦. ഊട്ടുകെട്ട പട്ടർ ആട്ടുകെട്ട പന്നി
൧൯൧. ഊണിന്നും കുളിക്കും (ഉഗ്രാണത്തിന്നും)മുമ്പു പടെക്കും കുടെക്കും ചളിക്കും നടു നല്ല
൧൯൨. ഊനങ്ങൾ വന്നാൽ ഉപായങ്ങൾ വെണം
൧൮൩. ഊന്നു കുലെക്കയില്ല
൧൯൪. ഊമരിൽ കൊഞ്ഞൻ സൎവ്വജ്ഞൻ
൧൯൫. ഊർ അറിഞ്ഞവനെ ഒല വായിക്കാവു