താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/23

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൧൭൦. ഉണ്ടവീട്ടിൽ കണ്ടുകെട്ടരുത്
൧൭൧. ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ ഊരിലെപഞ്ചഅറിയാം
൧൭൨. ഉണ്ണുമ്പൊൾ ശോരവും ഉറക്കത്തിൽ ആചാരവും ഇല്ല
൧൭൩. ഉണ്മാൻ ഇല്ലാഞ്ഞാൽ വിത്തുകുത്തി ഉണ്ണാം ഉടുപ്പാൻ ഇല്ലാഞ്ഞാൽ പട്ടുടുക്ക
൧൭൪. ഉണ്മൊരെ ഭാഗ്യം ഉഴുതെടം കാണാം
൧൭൫. ഉത്സാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്താഴം ഉണ്ണാം
൧൭൬. ഉന്തിക്കയഹിയാൽ ഊരിപ്പൊരും
൧൭൭. ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത ഉലക്കെക്കരങ്ങു തലക്കുചുറ്റു കെട്ടുന്നതിനെക്കാൾ തന്റെ കഴുത്തിൽ കല്ലുകെട്ടി കിണറ്റിൽ ചാടി ചാകുന്നതഏറനല്ലൂ
൧൭൮. ഉപ്പിൽഇട്ടത് ഉപ്പിനെക്കാൾ പുളിക്കയില്ല
൧൭൯. ഉപ്പുതിന്നാൽ തണ്ണീർ കുടിക്കും
൧൮൦. ഉപ്പുപുളിക്കുലും മൊട്ടചതിക്കും
൧൮൧. ഉമികുത്തിപുകകൊണ്ടു