താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/22

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൧൫൫. ഇളമ്പക്കത്തൊട്ടിൽ നായി കയറിയതു പൊലെ
൧൫൬. ഇളിച്ചവായന്നു അപ്പം കിട്ടിയതു പൊലെ
൧൫൭. ഈച്ചെക്ക പുണ്ണുകാട്ടല്ല പിള്ളക്കനൊണ്ണുകാട്ടല്ല
൧൫൮. ഈത്തപ്പഴം പഴുക്കുമ്പൊൾ കാക്കെക്കവായ്പുണ്ണു
൧൫൯. ഈർ എടുത്തെങ്കിൽ പെൻകൂലിയൊ
൧൬൦. ഈറ്റമായൻ നെടിയതു ചക്കരമായൻ തിന്നു
൧൬൧. ഈറ്റെടുപ്പാൻ പൊയ ആൾ ഇരട്ടപെറ്റു
൧൬൨. ഈഴത്തെ കണ്ടവർ ഇല്ലം കാണുകയില്ല
൧൬൩. ഉക്കണ്ടം എനിക്കാതെങ്ങമുല്ലപ്പള്ളിക്കും
൧൬൪. ഉക്കെത്തുപുണ്ണുള്ളവന്നു തൽകടക്കുമൊ
൧൬൫. ഉടുപ്പാൻ ഇല്ലാത്തൊൻ എങ്ങിനെ അയലിന്മെലിടും
൧൬൬. ഉണ്ട ഉണ്ണി ഓടികളിക്കും ഉണ്ണാത്ത ഉണ്ണി ഇരുന്നു കളിക്കും
൧൬൭. ഉണ്ട ചൊറ്റിൽ കല്ലിടരുത്
൧൬൮. ഉണ്ടവൻ അറികയില്ല ഉണ്ണാത്തവന്റെ വിശപ്പു.
൧൬൯. ഉണ്ടവനു പായി കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ണാത്തവനു ഇലകിട്ടാഞ്ഞിട്ടു.