താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൧൪൦. ഇറച്ചി ഇരിക്കെ തൂവൽ പിടക്കരുത്
൧൪൧. ഇറച്ചിക്കപൊയൊൻ വിറച്ചിട്ടും ചത്തു കാത്തിരുന്നൊൻ നുണച്ചിട്ടുചത്തു
൧൪൨. ഇറച്ചി തിന്മാറുണ്ടു എല്ലുകൊത്തുകഴുത്തിൽ കെട്ടാറില്ല
൧൪൩. ഇല്ലത്തില്ലെങ്കിൽ കൊലൊത്തും ഇല്ല
൧൪൪. ഇല്ലത്തു നല്ലതിരിക്കുവാൻ പൊകയില്ല
൧൪൫. ഇല്ലത്തു പഴയരി എങ്കിൽ ചെന്നെടത്തും പഴയരി
൧൪൬. ഇല്ലത്തുവെൺപെറ്റപൊലെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തു
൧൪൮. ഇല്ലാത്തെക്ക എഴുപത്തഞ്ചും കെട്ടും
൧൪൯. ഇല്ലത്തെ പുഷ്ടി ഉണ്ണിയുടെ ഊരകൊണ്ടറിയാം
൧൪൫. ഇല്ലത്തെ പൂച്ച പൊലെ
൧൫൦. ഇല്ലാത്തവൎക്ക ആമാടയും പൊന്നും
൧൫൧. ഇഷ്ടമല്ലാ പ്പെണ്ണുതൊട്ടതെല്ലാം കുറ്റം
൧൫൨. ഇഷ്ടം മുറിപ്പാൻ അൎത്ഥം മഴു
൧൫൩. ഇളന്തല കുഴിയാട്ടയാക്കരുത്
൧൫൪. ഇളമാൻ കടവറിയാ മുതുമാൻ ഒട്ടംവല്ലാ