താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/17

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൯൪. ആയിരം പഴഞ്ചൊൽ ആയുസ്സിന്നുകെടല്ല ആയിരം പ്രാക്കൽ
ആയുസ്സിന്നു കെടു
൯൫. ആയിരം പുത്തിക്കുനെഞ്ചിന്നു പാറ നൂറുപുത്തിക്ക ഈക്കിലും കൊക്കിലി എകബുദ്ധിക്കതി ആകമമ്മാ
൯൬. ആയിരം വാക്ക് അരപ്പലംതൂങ്ങാ
൯൭. ആയെങ്കിൽ ആയിരം തെങ്ങാ പൊയെങ്കിൽ ആയിരംതൊണ്ടു
൯൮. ആരാനെ ആറാണ്ടു പൊറ്റിയാലും ആരാൻ ആരാൻതന്നെ
൯൯. ആരാന്റെ അപരാധം വാരിയന്റെ ഊരമെൽ
൧൦൦. ആരാന്റെകുട്ടി ആയിരം മുത്തിയാലും ഒന്നുപൊത്തികൂടാ
൧൦൧. ആരാന്റെ പല്ലിനെക്കാൾ തന്റെ തൊണ്ണു നല്ലു
൧൦൨. ആരും ഇല്ലാഞ്ഞാൽ പട്ടർ ഏതും ഇല്ലാഞ്ഞാൽ താൻ