താൾ:Manushyalaya chandrika (Thachu shasthram) 1928.pdf/65

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

മനുഷ്യാലയചന്ദ്രിക 45

   
  നൃപേന്ദ്രഭക്തേ ച ദിശാഹൃതേ വാ
  ശേഷോ വ്യയസ്സ്യദിതിപഞ്ചധാത്വം​​​ നൂ൯

വ്യ മുമ്പിൽ'ഇഷ്ടതാന' എന്നാടിയായശ്ലോകത്തിൽരണ്ടുപ്രകാരവുംവിദ്യാക്ഷേത്രഫലം എന്നാടിയാ യശ്ലോകത്തിൽനക്ഷത്രേപുനരഷ്ടഭിർച്ചിഭവിതേശിഷ്ടോവ്യയഃ എന്നഭാഗംകൊണ്ടുപ്രകാരവുംഇങ്ങനെമുന്നുപ്രകാരവുംവ്യയംപറയ

പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലൊ.പിന്നെഗൃഹത്തിന്റെചുറ്റിനെഎട്ടി‌‌ൽ പെരുക്കിപതിനാറിൽഹരിച്ചാലും,പത്തിൽഹരിച്ചാലും ശേഷിക്കുന്നതുവ്യയമാകുന്നുഇങ്ങനെ വ്യയം അഞ്ചുപ്രകാരവും

 നാഹേസൊത്യൃംശയുകേതദിഗ്ഗുണഇനഹൃതേ
ശേഷമായശ്ചതു൪ഘ്നാഹേശിഷ്ടശ്ശതാപ്തേവയഇഫതുഭവേദ്വിംശതി൪ബാലതാത:കൗമാരംവിംശതീയ്യൗവനമപീചതാതോ ലക്ഷ്യമേവാക്രമാത്സ്യ ന്നന്ദഘ്നേതിഥ്യവപ്തേതിഥരംപിചതഥാ കേവലേവാപിനാഹേ ൭0

വ്യാ-യഗൃഹത്തിന്റെചുറ്റിലിന്റെമൂന്നിലൊ വ്യായഗൃഹത്തിന്റെചുറ്റിലിന്റെമൂന്നിലൊന്നു കൂട്ടിഇരട്ടിച്ചഅതിനെ ,പന്ത്രണ്ടി ൽഹരിച്ചാൽ ശേഷിച്ചതുആയം.ചുറ്റിനെനാലില്പെരുക്കി നൂറിൽ ഹരിച്ചാൽ ശേഷിച്ചതുവയ സ്സുഇതിൽഇരുപതോളം

ബാല്ല്യം.പിന്നെ ഇരുപതുകൗമാരം.പിന്നെ ഇരുപതുയൗവ്വനം.ഇക്രമത്തിൽ വാ൪ദ്ധക്യവും യവ്വനവും കണ്ടു കൊൾകചുറ്റിഒമ്പതിൽപെരുക്കിപതിനഞ്ചിൽഹരിച്ചാലുംകേവലം ചുറ്റിനെ തന്നെ പതിനഞ്ചിൽ ഹരിച്ചാലുംശേഷിക്കുന്നതു

തിഥിയാകുന്നു.

 നാഹേഡബ്ഭിനിഘ്നേരവിഭജിതേസ്യാ
സേഷാദയോനനഹ്രതേടാശകാസ്സ്യ.
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Manushyalaya_chandrika_(Thachu_shasthram)_1928.pdf/65&oldid=165820" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്