താൾ:Manimeghala 1928.pdf/13

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
vii

ഗ്രന്ഥകൎത്താവും ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്താൽ തമിഴിൽ കവനം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലഗ്രന്ഥം തന്നെയാണിതെന്നും ചിലപ്പതികാരത്തിൽ നിന്നെന്നപോല ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ കഥാമുഖത്തിൽനിന്നും വിശദമാക്കുന്നതിനാൽ ഇതു് അന്യഭാഷയിൽ നിന്നു വന്നതായി ശങ്കിപ്പാനവകാശം കാണുന്നില്ല. ചിലപ്പതികാരവും മണിമേഖലയും ഓരോ മഹാകാവ്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവയിലെ കഥാവസ്തു ഒരേ ഇതിഹാസത്തിന്റെ പൂൎവാപരഖണ്ഡങ്ങളാണെന്നുള്ളതും, രചനാ, ഭാഷ, വാൎണ്ണനാസാമ്യം, വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രീയപദ്ധതി, കല്പനാശക്തി മുതലായല അംശങ്ങളിലുള്ള പരസ്പരസാദൃശ്യവും, വിമൎശനം ചെയ്യുന്നതായ്യാൽ ​​‌ഇവരണ്ടും ചേൎന്നും ഒരു മഹാകാവൃമാണെന്നും വാദിക്കുന്നതിൽ വലിയ അബദ്ധമുണ്ടെന്നു തോന്നുല്ല. രണ്ടു കവിപുംഗവന്മാരും തങ്ങളുടെ കാവനവൃങ്ങളെ പരസ്പരം കേൾപ്പിച്ചതായി അവയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ടു്. ഈ വക ലക്ഷണങ്ങളാൽ രണ്ടു കാവൃങ്ങളും പരസ്പരം പൂൎണ്ണതാപാടകങ്ങളായി നിൽക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിൎമാണംവും വഞ്ചിനഗരത്തിൽ ഒരേ കാലത്തു നടന്നതായി ഊഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ നഗരം അന്നു കേരളത്തിലെ പെരുമാക്കന്മാരുടെ രാജധാനിയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നു ഇതിന്റെ മഹിമകൾ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നഷ്ടശിഷ്ടങ്ങളായി ചില അംശങ്ങൾ ഭൂഗൎഭത്തിലുമായി ലയിച്ചു് ‘അനാഥന്നീശ്വരൻ തുണ‘ എന്ന നിലയിൽ 'വഞ്ചി'{തിരു വഞ്ചി കുളം] എന്ന ആ പുരാതന
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Manimeghala_1928.pdf/13&oldid=207495" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്