താൾ:Mangalodhayam book 1 1908.pdf/259

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

പുസ്ഥകം ൧൧ ലക്കം ൯

        മംഗളോദയം.
        ൧൯൪ ധനു.
         മംഗളം.

ദോഷാപേതംനമിപ്പോർക്കഭിമതമഖിലംകൈവരുത്തുന്നമൂലം ‍‍ശേഷാദ്യന്മാർപറഞ്ഞിടിനവിബുധഗവിസ്ഥാനമന്വർത്ഥമാക്കി ഭാഷാസാമ്രജ്യരാജ്ഞിപദമരുളിവരുംദേവി!ശൈവാങ്കപാളി- ഭ്രഷാമാണിക്യമേ!നികനിവോടരുളണേസാധുവാഗർത്ഥബോധം.

       *സംസ്കൃതഭാഷ
    വ്യവഹാരഭാഷയായിരുന്നുവോ?
 
  നമ്മുടെ കേരളത്തിലെന്നല്ല,ഇൻഡ്യാമഹാരാജ്യത്തിലുളള സ

കലദേശങ്ങളിലും അതാതു ജനങ്ങളുടെ സാഹിത്യസമ്പത്തു മുഴുവ

      നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മിക്കഭാഗവും സംസ്കൃതഭാഷയെ അ
      നുസരിച്ചുണ്ടായിട്ടുളളതായി കാണുന്നു. വടക്കേ ഇൻ
     ഡ്യയിലുളള മിക്ക ആധുനികഭാഷകളും ആദിമസംസ്കൃത
     ഭാഷയുടെ പരിണാമഭേദങ്ങളാണെന്നു ഭാഷാശാസ്ത്ര

ജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.ഭാരതഖണ്ഡത്തിലുളള ആര്യമതാനു സാരികളായ സകല ജനങ്ങളുടെയും മതം,ആചാരം,ധർമ്മശാ സ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃതഭാഷയിലാണ് സമുച്ചയിച്ചു

   *പാറശാലയിലെ ശങ്കരവിലാസം വായനശാലയുടെ വാർഷിക

യോഗത്തിൽ വായിച്ചത്.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Mangalodhayam_book_1_1908.pdf/259&oldid=165243" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്