താൾ:Mangalodhayam book-6 1913.pdf/54

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

അവനും ഭാര്യയും

യിരുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞാല് മതിയായിരു ജാനകിയമ്മ ഒടുവില് രണണ്ടുമുന്നു ന്നു.പക്ഷെപാടിയതു സ്ത്രീകളെല്ലെ?സ്ത്രീ വാചകങ്ങള് പറഞ്ഞതു മേനോ൯ കേട്ടിരു കളുടെ പാട്ടുകേള്ക്കാ൯ജാനകിഅമ്മ ന്നില്ല. അയാള് ഒരു ഉപായം ആലോ

                          ചിയ്ക്കകയായിരുന്നു.ഭാര്യാ പറഞ്ഞുകഴി

യുടെ ഭ൪ത്താവു പോകയോ,നല്ലകഥഅ ഞ്ഞ ഉടനെ മേനോ൯ ,'കിട്ടനാണൊ നി ന്നു ചെന്ന ഉടനെ ഭാര്യയാതൊന്നും മി ന്നോടു പറഞ്ഞത്?കിട്ടാ,കിട്ടാ'.കിട്ട൯ ണ്ടാതെ കിടയ്ക്കയിള് കവുണ്ണുകിടക്തന്നതു വന്നു.അവനോടു മേനോ൯ , കണ്ടു.മേനോ൯ അടുത്തുചെന്നിട്ട്, നീ ഇന്ന് എഴുമണിയ്ക്ക സയ്പവിന്റെ

 എന്താ,ഞാ൯ താമസിച്ചതുകൊണ്ടു      കച്ചേരിയില് പോയിരുന്നുവോ

കോപിയ്ക്കയാണ് ഇല്ലെ? നീ എ? ന്തൊരു കിട്ട൯-ഇല്ല വിഡ്ഡിയാണ് ഇന്നലെ സായ്പ് പരി മേനോ൯- എന്താ ജനകി നിയല്ലെ പ ശോധന നടത്തിയപ്പോള് റിക്കാ൪ഡി റഞ്ഞത് കിട്ട൯ കച്ചേരിയില് പോയരു ല് കുറെ തെററുകള് കണ്ടിരുന്നു.ആ ന്നുവെന്ന്? തെററുകളൊക്കെ ഇന്നുതന്നെ ശരിപ്പെടു ജനകി- കിട്ടാ നീയല്ലെ പറഞ്ഞത് നീ ത്തി.ഞങ്ങളൊക്കെ വിളക്കുംകത്തിച്ചു പ കച്ചേരിയില് ചെന്ന് നോക്കിയന്ന്? ണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. കിട്ട൯- ഞാ൯ എമാ൯ പണി ചെയ്ചു ഇതു കേട്ടപ്പോള് ജാനകിയമ്മ കിടന്ന ദി ന്ന കച്ചേരിയില് അണ് പോയത്. അ ക്കില് നിന്നുചാടി എഴുന്നേററു ഇങ്ങിനെ വിടെ പോക്കാ൯യല്ലെ അമ്മ പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞു മേ- ഒ . അങ്ങിനെയോ ജഡ്ജിസായ്പ 'നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഇങ്ങിനെ വെ തെററു കണ്ടുപിടിച്ചാല് അതു സ്വന്തം ളളം പക൪ന്നാല് ചോരാത്ത കളവു പറ കച്ചേരിയില് നിന്നാണ് ചെയ്തു ശരി യുന്നു' നാക്കാറ് അല്ലെ?നി പൊയ്ക്കാ കിട്ടാ? മേനോ൯-ഞാ൯ നിന്നോടു വല്ല കളവും ജാനകിയമ്മ വിഡ്ഡിയായി. അന്നു പറയാറുണ്ടൊ പിന്നെ ഘനം നടിച്ചതും മുഖം വീ൪പ്പിച്ച ജാനകി-നിങ്ങള് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ക തും മേനോനായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പല ളവുകളില് കല്ലുവച്ച കളവാണിത്. സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായതില് മേനോന്റെ മേ-ജാനകി നീയെന്താ പറഞ്ഞത്. കളവുതന്നെ ജയം പ്രപിച്ചു. ഒരു ദിവ ജാ-ഞാ൯ പറഞ്ഞതൊ? മറെറാന്നുമല്ല സം വൈകുന്നേരം മേനോ൯ കച്ചേരി പി ഏട്ടുമണിയായിട്ടും നിങ്ങള് വരാഞ്ഞ രിഞ്ഞവരുമ്പോള് ഒന്നിച്ചു ഒരു യൂറോപൃ പ്പോ ഞാ൯ കിട്ടനെ കച്ചേരിയില് ൯ സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അയച്ചു. കച്ചേരി പുട്ടയിട്ടിരിയ്ക്കന്നു. വി വെന്നു കിട്ടാ൯ ചെന്നു പറഞ്ഞതു കേട്ടു ടെക്ക് പോയിട്ട് ഒരു തിരിപോലുമില്ല. എ ജനകിയമ്മ കോപിച്ചു. അതു കച്ചേരി ന്തനാണ് നിങ്ങളീ കളവു പറയുന്ന യിലെ ഹേഡുക്ല൪ക്കും അയാളുടെ ഭാ൪യ്ചയും ത്?എന്നെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആയിരുന്നുവെന്നു മേനോ൯ പറഞ്ഞപ്പോ കാര്യമം ?സ്ത്രീകളെ വഞ്ചിയ്ക്കാ൯ വളരെ ള് തന്റെ ഭാ൪യ്ചയുടെ കോപം ശമിച്ചു. സാമ൪ത്ഥ്യം വേണമെന്നാണൊ വിചാ ഒന്നുരണ്ടു മാസം ഭാ൪യ്ചയ്ക്കു സംശയി

രിക്കുന്നത്?


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Mangalodhayam_book-6_1913.pdf/54&oldid=165178" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്