താൾ:Mangalodhayam book-6 1913.pdf/53

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

മംഗളോദയം 38 യ്ക്കാനും മേനോനു കളവു പറവാനും സംഗ നില്ല. മുറി അടച്ചു കണ്ടപ്പോള് വാതിലി

തിയില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു.  ഒരു  ഞാറാഴ്ചയാ    ന്നു മുട്ടി വിളിച്ചു. തുറക്കുന്നില്ല.  ഇത്ര പെട്ടെ  
ണ്. ഒരുവ൯  മേനോനെ  കാണാ൯  വീ     ന്നു ഇങ്ങിനെ വരാ൯ സംഗതിയെന്താണെ 
ട്ടില് ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്ന് ഒരു എഴുത്തു     ന്നു   പലതും   ആലോചിച്ചു നോക്കി.ഒരു

ണ്ട് . മേനോ൯ കുളിയ്ക്കയാണ്. എഴുത്തു കാരണവും കണ്ടില്ല. ഒടുവില് വളരെ ബു മേനോന്റെ കയ്യില് തന്നെ കൊടുക്കണം. ദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോള് ജാനകിഅമ്മ വാതില് തു മററാരടെ കയ്യിലും തൊടുക്കയില്ല. മേ റന്നു.കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കണ്ണൊക്കെ ചുക നോ൯ വന്നു കത്തു വാങ്ങി വായിച്ചു, ചു ന്നു വീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിക്കി വിക്കി ഇങ്ങി രുട്ടി കയ്യില് പിടിച്ചു അവനോട് പൊ നെ പറഞ്ഞു. യ്ക്കൊള്വാ൯ പറഞ്ഞു. സാധാരണ വല്ല " ഞാ൯ എന്റെ വിട്ടിലേക്കു പോക കത്തും വന്നാല് മേനോ൯ അതു വായിച്ചു യാണ്. നിങ്ങള് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മേശപ്പുറത്തൊ മറെറാ ഇടുകയാണ് ചെ ണ്ടെന്നായിരുന്നു ഞാ൯ വിചാരിച്ചത്. നി യ്യാറ്. ഈ കത്തു രഹസ്യമായികൊണ്ടു ങ്ങള് എന്നെയല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത്" പോയി തന്റെ കുപ്പായക്കീശയില് സ്ഥാ മേഃ നിണക്ക് അങ്ങിനെ തോന്നാ൯ സം പിയ്ക്കന്നത് ഭാര്യ കണ്ടു സംശയമായി. മേ ഗതിയെന്താണ്? നോ൯ ഉണ്ണാനിരുന്ന തരത്തില് കത്തെടു ജാന;നിങ്ങള്അറിയാത്തവരെപ്പോലെ ത്തു വായിച്ചു. കത്ത് ഇതായിരുന്നു. പറയുന്നുവല്ലൊ. എനിയ്ക്ക് ഇപ്പോള് സ്നേഹിതരെ, പോകണം. നിങ്ങള്ക്ക് കണ്ട യൂറോ

  ഞാ൯ ഇന്നലെ മിസ്ററ൪ ഡിക്രൂസ്സി      പ്യ൯ സ്ത്രീകളോടല്ലെ സ്നേഹം. നിങ്ങള് 

ന്റെ വിട്ടില് പോയി. ലില്ലിയെ അ ഇനി ലില്ലിയെത്തന്നെ സംബന്ധം വെ വിടെ കണ്ടു. തരക്കേടില്ല. ഞാ൯ ഇ ച്ചോളു. ഞാ൯ പോണു. ന്നലെ രാത്രി തന്നെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി. എന്റെ ഇതു കേട്ടപ്പോള് മേനോ൯ പൊ വീട്ടിലുണ്ട്. അങ്ങട്ടു കൂട്ടാ൯ പാടില്ലല്ലൊ ച്ചിരിച്ചു. അടക്കാ൯ കഴിയാതെ വളരെ . എന്നു വിചാരിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ പാ൪പ്പി നേരം ചിരികേട്ടപ്പോള് ജാനകിഅമ്മ കു യ്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥിതി ആ റെ പരിഭ്രമിച്ചു.ഒടുവില് മേനോ൯ ഇങ്ങി ലോചിച്ചാണ് അങ്ങട്ടു കൂട്ടാത്തത് എന്നു നോ പറഞ്ഞു. വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ഇന്നെ "നീ ആ കത്തു വായിച്ചു ഇല്ലേ? വി നിയ്ക്കു ഒരു ദിക്കില് പോകാനുണ്ട്. രാത്രി ഡ്ഡി,ലില്ലി, ഒരു സ്ത്രീയല്ല ഒരു നായകുട്ടി എഴുമണിയ്ക്കു വന്നാല് നിങ്ങക്കുതന്നെ യാണ്.മു൯സീപ്പിന് നല്ലൊരു നായകുട്ടി കാണാം. യെ വേണമെന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.ഞാ൯ ദാ

        എന്നു സ്നേഹിത൯             മോദര൯നായരോടു  പറഞ്ഞേല്പിച്ചു. നി  
  ഒപ്പു  ജാനകി  അമ്മയ്ക്ക്  മനസ്സിലാ        ന്റെ ആങ്ങളയെ ഭ്രാന്ത൯നായ കടിച്ചതു

യില്ല. കത്തു വായിച്ചു ഉടനെ ആ സ്ത്രീ മുതല് നിണക്കു നായ്ക്കളെ കണ്ടു കൂടെന്നും തന്റെ മുറിയില്പോയി വാതിലടച്ചു കി അതുകൊണ്ടു അതിനെ വീട്ടില് കൊണ്ടുവ ടന്നു കരഞ്ഞുതുടങ്ങി.മേനോ൯ ഊണു ക രരുതെന്നും ഞാ൯ പറഞ്ഞിരുന്നു.അതാ

ഴിച്ചു ഭാര്യയെ വിളിച്ചു, എങ്ങും കാണാ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Mangalodhayam_book-6_1913.pdf/53&oldid=165177" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്