താൾ:Kshathra prabhavam 1928.pdf/136

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൧൨൪ ക്ഷത്രപ്രഭാവം

  പ്രാണനിൽ  കൊതിയുണ്ടെങ്കിൽ  ഞാൻ  സ്വേച്ഛയാ
  യി മുഗളന്മാരുടെ കൂടാരത്തിലേയ്ക്ക  മടങ്ങിവരുമോ? സ
  ത്യം  പറഞ്ഞാൽ  മുഗളന്മരെനിക്കു  മാപ്പുതരുമെന്നാ
  ശിച്ചുകൊണ്ടല്ലാ ഞാൻ  മടങ്ങിവരുന്നതു്. വളരെ നാ
  ളോളം  മുഗളന്മാരുമായി  സഹവസിച്ചതുകൊണ്ടു് എ
  നിക്കു് അവരെ നല്ല പരിചയമായി. ആൿബർ  ചക്ര
  വർത്തിയെപ്പോലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. അ
  ദ്ദേഹം വലിയ കൌശലക്കാരനും അവിവേകിയും  ക
  പടരാജനീതിതന്ത്രജ്ഞനുമാണു് . അങ്ങോ? _  അങ്ങു
  ബുദ്ധിശൂന്യനും മൂർഖനും ദ്രോഹിയും  രക്തപാനത്തെ 
  ഇച്ഛിക്കുന്ന പിശാചുമാണു്!

പൃത്ഥ്വി_ ( കരുണാഭരദൃഷ്ടിയോടെ ശക്തസിംഹനെ

  നോക്കുന്നു.)

സലീം_താൻ ഗൃഹത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ടവനും

  മുഗളന്മാരുടെ  എച്ചിൽ നക്കുന്നവനുമായ  തെണ്ടിനാ
  യായണു് _ കണ്ണു ചുകപ്പിച്ചുകൊള്ളു ! ചതിയന്റെ  ശി
  ക്ഷ മരണമാണ്, പക്ഷേ അതിനുമുമ്പിൽ ഈ ചവിട്ടും
  വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുപോ ! _ (ചവിട്ടുന്നു)  ഇയ്യാളെ  തട
  വിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കൂ ! നാളെ  പ്രഭാതത്തിൽത
  ന്നെ  ഇയാളെ  നായാട്ടുനായ്ക്കളുടെ  മുമ്പിലിട്ടു  കൊടു
  ക്കണം.
           (പോകുന്നു)

ശക്ത _ അല്പനേരത്തേയ്ക്കു വല്ലതും ഈ കയ്യാമം ഒന്നു

  തുറന്നുതരുമോ? പിന്നെ എന്തൊരു ശിക്ഷ ലഭിച്ചാലും
  എനിക്കു  വിരോധമില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്നു 
  തുറന്നുതരണേ!

പൃത്ഥ്വി_( വീണ്ടും കരുണാപൂർണ്ണദൃഷ്ടിയോടെ ശക്തസിം

  ഹനെ നോക്കുന്നു.)
    (ശക്തസിംഹൻ തന്നെത്താൻ  ബന്ധനത്തിൽനി
  ന്നു വേർപെടുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നു. തത്സമയം ശിപായ

മാർ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു.)


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kshathra_prabhavam_1928.pdf/136&oldid=162650" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്