താൾ:Kshathra prabhavam 1928.pdf/135

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

മൂന്നാമങ്കം ൧൨൩

  നിന്നു  ഭ്രഷ്ടമായ  വസ്തുവിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനു ശ്ര
  മിക്കുന്നവൻ ദ്രോഹിയാണെന്നും തീർപ്പുകല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
  രാജനീതിശബ്ദകോശം  എത്ര  നിരർത്ഥകമാണു് !ദുഷ്കൃ
  ത്യത്തിൽവെച്ചുദുഷ്കൃത്യവുംനികൃഷ്ടത്തിൽവെച്ചു  നികൃ
  ഷ്ടവും  ലജ്ജാവഹവും  നീരവുമായ  കൃത്യങ്ങളെയാണു്
  ഈ  രാജനീതിശാസ്ത്രംകൊണ്ടു്   അഭിനന്ദനീയങ്ങളെ
  ന്നു  സാധിക്കുന്നതു്.  ശ്രേഷ്ഠങ്ങളും  മഹത്തരങ്ങളായ
  കർമ്മങ്ങൾ ശിക്ഷാർഹമാകുംവണ്ണം കുത്സിതങ്ങളാണെ
  ന്നും ഗണിച്ചുവരുന്നു.

പൃത്ഥ്വി_ ( ശക്തസിംഹൻ പറഞ്ഞതു ശരിയല്ലെന്നുള്ള

  ഭാവത്തിൽ തല കുലുക്കുന്നു.)
  സലീം_ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ചക്രവർത്തിക്കു്
  എന്തൊരു പേരാണു കൊടുക്കേണ്ടതു്?

ശക്ത_ ചക്രവർത്തി ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും

  വലിയ കവർച്ചക്കാരനാണു്. സാധാരണ  കൊള്ളക്കാ             
  രൻ സ്വർണ്ണം  വെള്ളി മുതലായ നാണയങ്ങളേയാണു്
  അപഹരിക്കുന്നതു്  എന്നൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളു.

പൃത്ഥ്വി_(അത്യാശ്ചർയ്യത്തോടെ മുഖം ചുളിക്കുന്നു)

  സലീം_ഹും! തരക്കേടില്ല , ആരവിടേ? ഇയ്യാളെ കയ്യാ
  മംവെക്കട്ടെ.
     (ചില ശിപായിമാർ  പ്രവേശിച്ചു ശക്തസിംഹനെ

കൈവിലങ്ങുവയ്ക്കുന്നു) സലീം_ ശക്തസിംഹാ, തന്റെ ശിക്ഷ എന്താണെന്നു്

  അറിയാമോ?

ശക്ത_ ഏറിക്കവിഞ്ഞാൽ മൃത്യു! തലയ്ക്കുമീതെ ശിക്ഷയു

  ണ്ടോ? ഞാൻ ക്ഷത്രിയനാണു് ; എനിക്കു  മരണത്തിൽ
  ഭയമില്ല . എനിക്കു  ചാകാൻ  പേടിയുണ്ടെന്നു  വരി
  കിൽ ഞാൻ  കളവുപറഞ്ഞു  സേവയ്ക്കു  കൂടുകയല്ലാതെ 

ഒരിക്കലും സത്യം പറയുകയില്ലായിരുന്നു. എനിക്കു


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kshathra_prabhavam_1928.pdf/135&oldid=162649" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്