താൾ:Kshathra prabhavam 1928.pdf/130

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൧൧൮ ക്ഷത്രപ്ഭാവം

പ്രതാപ_ശക്താ, താനാണോ ഈ മുഗുളന്മാരുടെ ക

 യ്യിൽനിന്നു് എന്നെ രക്ഷിച്ചതു് ?

ശക്ത_അങ്ങുന്നു വീരന്മാരുടെ ആദർശമാണു്. സ്വദേശ

 ത്തിന്റെ രക്ഷകനും രജപുത്രകുലത്തിന്റെ  മകുടാല
 ങ്കാരവും അങ്ങുന്നുതന്നെയാണു്. ഞാൻ ആയുഷശ്മാനാ
 യിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഘാതകന്മാരുടെ കൈകൊണ്ടു മ
 രിക്കുന്നതിന്നു അങ്ങയെ അനുവദിക്കുമോ? ഞാൻ ഇ
 തുവരെ  അങ്ങയുടെ മഹത്വമറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്റെ
 മൂഢതകൊണ്ടു ഞാൻ അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണെ
 ന്നു വിചാരിച്ചുചോയി. ഇതൊന്നു പരീക്ഷിക്കേണമെ
 ന്നുള്ള ഇച്ഛയോടുകൂടി ഞാൻ അന്നൊരു ദിവസം അ
 ങ്ങയെ ദ്വന്തയുദ്ധത്തിന്നു ക്ഷണിച്ചതോർമ്മയില്ലേ ? അ
 ങ്ങുന്നു  ശ്രേഷ്ഠനും  ഞാൻ  ക്ഷുദ്രനുമാണെന്നു്  ഇന്ന
 ത്തെ യുദ്ധത്തിൽവെച്ചു് എനിക്കു  മനസ്സിലായി.  അ
 ങ്ങുന്ന വീരനും ഞാൻ ഭീരുവുമാണു്. അങ്ങയോടു പ്ര
 തിക്രിയ ചെയ്യുന്നതിനുനേണ്ടിഅതിനീചനായ ഞാൻ
 എന്റെ  ജന്മഭൂമിയുടെ  അധഃപതനം  വരുത്തി! ഈ
 ശോചനീയാവസ്ഥയിൽനിന്നു് അങ്ങയെ  രക്ഷിക്കുന്ന
 തിനെനിക്കു സാധിക്കുമെങ്കിലും  മേവാഡിന്റെ  അവ
 നത്തിനു മാർഗ്ഗം കാണുന്നില്ല. അങ്ങുന്നു രജപുത്രകുല
 പ്രദീപമാണു്. അങ്ങുന് ന വീരകേസരിയും പുര‍‍ഷോത്ത
 മനുനാണു്.  ജ്യേഷ്ഠാ,  അങ്ങുന്നെന്റെ  അപരാധത്തെ
 ക്ഷമിക്കേണമേ!
            (കാൽക്കൽ വീഴുന്നു)

പ്രതാപ_അനുജാ! അനുജാ!

(ഇരുവരും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിക്കുന്നു)


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kshathra_prabhavam_1928.pdf/130&oldid=162644" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്