താൾ:Kshathra prabhavam 1928.pdf/127

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

രണ്ടാമങ്കം ൧൧൫

 ട്ടു കൊണ്ടുവന്നതാരാണു് ?  എന്റെ പഴയ മിത്രമായ
 ചേടകൻ. എന്റെ  കഷ്ടാവസ്ഥയെ  വീക്ഷിച്ച ഉട
 നെ എന്റെ പ്രിയചെങ്ങാതി,  ഞാൻ എത്ര തന്നെ
 തടഞ്ഞിട്ടും നില്ക്കാതെ വിവിധങ്ങളായ ഉപദ്രവങ്ങ
 ളേയും അപായങ്ങളേയും  സഹിച്ചുകൊണ്ടു് എന്നെ
 ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നു.  സ്വന്തജീവനെ രക്ഷി
 ക്കുന്നതിനാണോ ഇത്രയെല്ലാം  കഷ്ടപ്പെട്ടതു് ? അല്ല
 ഒരിക്കലുമല്ല,  എന്റെ  പ്രാണത്രാണത്തിനുവേണ്ടി
 ത്തന്നെ. ഈ സാധുകുതിര  സ്വന്തപ്രാണനെ പരി
 ത്യജിച്ചിട്ടുകൂടി എന്നെ രക്ഷപ്പെടടുത്തി! “ഓ കറുത്ത
 കുതിരക്കാരാ, നിൽക്കൂ" എന്നു പിന്നിൽനിന്നൊരു പ
 രിചിത സ്വരം കേട്ടിരുന്നു. ഞാൻ രണാങ്കണത്തിൽ
 നിന്നു് ഓടിപ്പോന്നിരിക്കുകയാണെന്നു പക്ഷെ ഇയ്യാൾ
 വിചാരിച്ചിരിക്കാം.  ചേടകാ,  പ്രിയപ്പെട്ട  ചേടകാ,
 നിയ്യെന്തിനാണു്  ഓടിപ്പോന്നതു് ?  സമരഭൂമിയിൽ
 നമുക്കിരുവർക്കും ഒരുമിച്ചു മരിക്കാമായിരുന്നു. കഷ്ടം!
 പ്രതാപസിംഹൻ പോർക്കളത്തിൽനിന്നോടിപ്പോയെ
 ന്നു പറഞ്ഞു ശത്രുക്കൾ പരിഹസിക്കുന്നു. ചേടകാ! മ
 രണസമയത്തു  നിയ്യെന്റെ  ആജ്ഞയെ  ലംഘിച്ചുവ
 ല്ലോ. ഞാൻ  തടഞ്ഞിട്ടുകൂടി  നിയ്യെന്തുകൊണ്ടു  നി
 ന്നില്ല ? നോക്കൂ, ഞാനിതാ ലജ്ജകൊണ്ടു മരിക്കാൻ
 ഭാവിക്കുന്നു. എന്റെ തല തിരിയുന്നു.
     (ഖുരാസാൻ രാജാവും മുൾത്താൻ രാജാവും ശസ്ത്ര

പാണികളായി പ്രവേശിക്കുന്നു.) ഖുരാസാൻ_അതാ പ്രതാപസിംഹൻ കിടക്കുന്നു. മുൾത്താൻ_അയാൾ മരിച്ചുപോയി, നിശ്ചയം തന്നെ. പ്രതാപ_(എഴുന്നേറ്റു്) ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല. ഇച്ചോഴും

 ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്. യുദ്ധം കലാഷിച്ചിട്ടില്ല. വാളെടുക്കും

മുൾ_ഹാഹാ!

ഖുരാ_നിശ്ചയമായും.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kshathra_prabhavam_1928.pdf/127&oldid=162641" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്