താൾ:Kshathra prabhavam 1928.pdf/124

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൧൧൨ ക്ഷത്രപ്രഭാവം

 പസിംഹന്റെ   ഇതരപുരുഷസാധാരണമായ   ശൌ
 ർയ്യം നോക്കൂ! പ്രതാപം! അങ്ങുധന്യൻതന്നെ.  ഇന്നു
 ഞാൻ  എന്റെ  സ്വന്തം  കണ്ണുകൊണ്ടു്  അങ്ങയുടെ
 അമാനുഷമായ പരാക്രമം കണ്ടു  വാസ്തവത്തിൽ അ
 ങ്ങുന്നു് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ  തന്നെയാണു്.  ഇന്നു്  അ
 ങ്ങയുടെ  അവസ്ഥ  കണ്ടപ്പോൾ  എന്റെ  നയനങ്ങ
 ളിൽനിന്നു  പ്രേമാശ്രുധാര  മുറിയാതെ  ഒഴുകിത്തുട
 ങ്ങി. അഭിമാനഭക്തിഭരിതനായിട്ടു്  അങ്ങയുടെ  പാദ
 ങ്ങളിൽ എന്റെ ശിരസ്സിനെ അർപ്പിക്കുന്നതിന്നു്  എ
 നിക്കു കലശലായ മോഹംതോന്നുന്നുണ്ടു്. പ്രതാപാ!പ്ര
 താപാ! ഇന്നു സർവ്വ സേനാപതികളുടെ മുഖത്തുനിന്നും
 അങ്ങയുടെ   പരാക്രമപ്രശംസയല്ലാതെ   മറ്റൊന്നും
 നിർഗ്ഗമിക്കുന്നില്ല. ഈ സ്തുതി കേൽക്കുമ്പോൾ  എന്റെ
 അഭിമാനഭ്രംശത്തെ ഞാൻ പുല്ലുപോലെ  നിസ്സാരമാ
 യി കരുതുന്നു. ഈവിധമുള്ള പ്രശംസക്കു   പാത്രമായ
 പ്രതാപൻ  രജപുത്രനും  എന്റെ   ജ്യേഷ്ഠനുമാണെന്നു
 ള്ള  സംഗതിയാലോചിക്കുമ്പോൾ   എനിക്കുണ്ടാകുന്ന
 കൃതാർത്ഥത പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പ്രയാസം. ഈ മനോ
 ഹരമായ  മേവാഡിനെ  മുഗളന്മാർ   നാമാവശേഷമാ
 ക്കിത്തീർക്കുന്നതിനു കാരണഭൂതനായ  എന്നെത്തന്നെ
 ഞാൻ ഇന്നു ശപിക്കുന്നു; കോടികോടി  ധിക്കാരം ല
 ജ്ജകൊണ്ടും  പരിതാപംകൊണ്ടും  എന്റെ  ശിരസ്സു
 താണുപോയിരിക്കുന്നു. ഈ നിസ്തൂല്യമായ മേവാഡുരത്ന
 ത്തെ  അപഹരിക്കുന്നതിനു  മുഗളന്മാരെ  ക്ഷണിച്ചുവ
 രുത്തിയതു  ഞാനാണല്ലോ  എന്നുള്ള   പശ്ചാതാപം
 എന്റെ മർമ്മത്തെ ഭേദിക്കുന്നു.
         (മഹാബത്തുഖാൻ പ്രവേശിക്കുന്നു.)

ശക്ത_പറയു, യുദ്ധം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kshathra_prabhavam_1928.pdf/124&oldid=162638" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്