താൾ:Kshathra prabhavam 1928.pdf/110

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൯൮ ക്ഷത്രപ്രഭാവം

ലക്ഷ്മി _ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞു. അവിടന്നിതുവരെ കണ്ണ

  ടച്ചിട്ടില്ലല്ലൊ.

പ്രതാപ_എനിക്കുറക്കം വരുന്നില്ല . ലക്ഷ്മി _ ആധികൊണ്ടാണു് അങ്ങക്കുറക്കം വരാത്തതു്.

  ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടാ. യുദ്ധം ക്ഷത്രിയധർമ്മമാണു്.
  ജയാപജയം ദൈവാനുകൂല്യംപോലെ ഇരിക്കും. വരേ
  ണ്ടതു വരും. ജീവിതവും മരണവും ക്ഷത്രിയന്മാർക്കു നേ
  രമ്പോക്കല്ലേ . പിന്നെ  എന്തിനാണു  മനസ്താപപ്പെടു
  ന്നതു്?

പ്രതാപ _ നാളെ കാലത്തുതന്നെ മുഗളന്മാരുടെ പാള

   യത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിനു ഞാൻ കല്പന കൊടുത്തി
   ട്ടുണ്ടു്. അതാലോചിച്ചിട്ടെനിക്കു  തലക്കാച്ചിൽ  പിടി
   ച്ചിരിക്കുന്നു . ശരീരത്തിലുള്ള രക്തം മുഴുവനും തലയിൽ
   കയറിയിരിക്കുന്നു . എനിക്കു തീരെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല. 

ലക്ഷ്മി _ അവിടന്നു ചിന്തയെല്ലാം ദൂരെക്കളയു . നാളെ

   യുദ്ധമാരംഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടു  അവിടത്തേക്ക് അനേക
   സംഗതികളാലോചിക്കേണ്ടതായും  പലപ്രകാരത്തിലു
   ള്ള  കഷ്ടതകളനുഭവിക്കേണ്ടതായും വന്നേക്കാം.  ഇ
   പ്പോൾ അല്പം  ഉറങ്ങുന്നപക്ഷം  നാളെ  ശരീരത്തിനു്
   ഓജസ്സും തേജസ്സും വർദ്ധിക്കും.

പ്രതാപ _ ഉറങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്നു് എനിക്കാഗ്രഹ

    മുണ്ടു്, പക്ഷെ ഉറക്കം  വരുന്നില്ലല്ലോ .  എന്റെ  നയ
    നങ്ങളെ നിദ്രകൊണ്ടു നിമീലിതങ്ങളാക്കുന്നതിനു് ആ
    ർക്കാണു സാമർത്യമുള്ളതു് ? ലക്ഷ്മി_വരൂ,  അങ്ങയെ  ഉറക്കുന്നതിനു  കൌശലമുണ്ടോ
   എന്നു ഞാനൊന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കട്ടെ.

(ഇരുവരും കൂടാരത്തിനകത്തേക്കു പോകുന്നു.)


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kshathra_prabhavam_1928.pdf/110&oldid=162631" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്