താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/72

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൬൧
പതിനേഴാം പ്രകരണം ഇരുപതാം അധ്യായം


ത്തും കനൃകാപുരവും കമാരപുരവും നിമ്മിക്കണം പുരോഭാഗത്തിങ്കലുളള കക്ഷാവിഭാഗത്തിൽയഥാ(കമം അലങ്കാരഗൃഹം മ(ന്തഗൃഹം ആസഥാനമണ്ഡപം എന്നിവയെ കമാരസഥാ(യുവരാജാവിന്റെഈരിപ്പിടം) അധ്യക്ഷസഥാനം എന്നിവയുമായിരിക്കണം എല്ലാ കക്ഷൃകളുടേയു മാധ്യമത്തിൽ അന്തവ്വശികസെനൃം(അന്തഃപുരാധികൃതന്റെ കീളിലുളളസെന്യം)കാവൽ നിൽക്കുകയും വേണം

അന്തർഗൃഹത്തിൽവെച്ചം സഥവിരായ പരിചാരിക പരിശോധിച്ചതിനും ശേഷവും വേണം രാജാവു ഭേവിയെക്കാണുവാൻ ഒരു ദേവിയേയും രാജാവു അങോട്ടു ചെന്നു കാണരുത് എന്തുകൊണ്ടന്നാൽ ദേവഗൃഹത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് ഭ(ഭസേനെ അദ്ദേഹത്തി (ഭാതുവും കൊന്നുകളഞ്ഞു അമ്മയുടെ ശയ്യിൽ ഒളിച്ചു കിടന്നിട്ടു ക(തുശരാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പു(തനും ഹനിച്ചും ലാജം തേനും കാണ്ടെു പറഞ്ഞ വിഷംകൊണ്ടു കഴിച്ചു കെടുത്തിട്ടു കാശിരാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവി നി(ഗഹിച്ചു വിഷലിപതമായ ആപുരം കൊണ്ടു വെരന്ത്യരാജാവിനെയും ലിഷപതമായ മേഖലാ മഗ്നികൊണ്ട സൌവീരരാജാവിനെയും വിഷലിപതമായ കണ്ണാടി കെണ്ടു ജാലൃഥരാജാവിനെയും വേണിയിൽ ശ(സം ഒളിച്ചുവെച്ചു വിഡൃരഥമായ അവരുടെ ദേവിമാർ വധിച്ചുകളഞ്ഞു അതുകൊണ്ടു രാജാവു ഈആപൻ സഥാനങളെ പരിഹരിക്കണം.

രാജാവു തന്റെ ദേവിമാർക്ക് മുൺന്മാജാടിലന്മാർ കഹകന്മാർ(ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നവർ) എന്നിവരോടും ബാഹൃകളായ ദാസികളോടുമുളള പ്രതിസാഗ്ഗത്തെ പ്രതിഷേധിക്കണം ദേവിമാരെ അവരുടെ കല്യ


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/72&oldid=154823" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്