താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/501

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൪൯൦

ഷാഡ്ഗുണ്യം

ഏഴാമധികരണം


ദേയങ്ങൾ ദാനംചെയ്യായ്കാ-


യദേയങ്ങൾ ഹരിക്കുക,


ദണ്ഡ്യരെദ്ദണ്ഡിച്ചിടായ്ക,


ദണ്ഡിച്ചീടുകദണ്ഡ്യരെ,


അഗ്രാഹ്യരെപ്പിടിപ്പിക്ക,


ഗ്രാഹ്യരേയൊഴിവാക്കുക,


അനർത്ഥ്യകാര്യങ്ങൾ ചെയ്കാ-


യർത്ഥ്യങ്ങളെ ഹനിക്കുക,


ചോരരക്ഷ നടത്തായ്ക,


സ്വയം ചെയ്യുക ചോരണം,


പൌരുഷത്തെപ്പതിപ്പിക്ക,-


യുരയ്ക്ക ഗുണദൂഷണം,


പ്രധാനരെ പ്രപീഡിക്ക,-


യപമാനിക്ക മാന്യരെ,


വൃദ്ധൻമാരെ വിരോധിക്ക,


ചെയ്കയും വിഷമാനൃതം,


കൃതം പ്രതികരിക്കായ്ക,


സ്ഥിതം ചെയ്യാതിരിക്കുക,


പ്രമാദാലസ്യങ്ങൾ മൂലം


യോഗക്ഷേമം കെടുത്തുക-


ഇച്ചൊന്ന രാജദോഷങ്ങൾ


മൂലം പ്രകൃതികൾക്കുടൻ


ക്ഷയലോഭവിരാഗങ്ങൾ


ഭവിച്ചീടുമസംശയം-


ക്ഷയം വന്നാൽ വരും ലോഭം,


ലോഭം വന്നാൽ വിരാഗവും,


വിരക്തരായാൽ ഹിംസിക്കും


സ്വയമോ രിപുമാർഗ്ഗമോ.
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/501&oldid=162423" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്