താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/38

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൨൭
ഏഴാം പ്രകരണം പതിനൊന്നാം അധ്യായം


ന്നവൻ) ആന്നു എന്നു പ്രസിദ്ദമാക്കുകയും വേണം. സമേധാശാസ്കി(ദാവിയെപ്പറ്റി അറിവാനുള്ള ആശ)യോടെ വരുന്നവരുടെ അംഗചേഷ്ടകൊണ്ടും ശിഷ്യന്മാർകാട്ടുന്ന സംജ്ഞകൾകൊണ്ടും അവരുടെ അഭിജനകർമ്മങ്ങളെ (തറവാട്ടകാർയ്യങ്ങളെ)ഇദ്ദേഹം വിവരിച്ചു പററു. അല്പലാഭം, അഗ്നിദാഹം, ചോരഭയം, ദൃഷ്ടിക്ക് (രാജദ്രോഹികൾക്ക) വധം, തുഷ്ടകർക്കു ദാനം എന്നിങ്ങനെ പററു. ഇന്നേടത്തു ഇന്ന കാർയ്യം ഇന്നോ നാളയോനടക്കുമെന്നും ഇന്ന കാർയ്യം രാജാറുചെയ്യുമെന്നും ചൊല്ലി തനിക്കുള്ള വിദശേപ്രവൃത്തിഞനവും കണപ്പു ആ പറഞ്ഞതിനെ ഗ്രഡരായ സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം

ശൌർയ്യവും പ്രജ്ഞയും വാശിത്വവുമുളള പ്രഷ്ടാക്കന്മർക്ക രാജാവിങ്കൽനിന്നും ഭാഗ്യലാഭവും മന്ത്രിസംയോഗറും ഉണ്ടാകമെന്നു പറവു. മന്ത്രി അവർക്ക് വൃത്തികർമ്മങ്ങൾ (ജീവിതവും പ്രവൃത്തിയും) നൽകി താപസൻ പറഞ്ഞതിനെ സഹലമായാക്കകയും വേണം ആർ തക്ക കാരണമുണ്ടായിട്ട രാജാവിന്റെ നേരെ ക്രദ്ധരായിരിക്കുന്നുവോ അവരെ മന്ത്രി ധനമാനങ്ങൾ നൽകി ഒതുക്കണം അകാരഗ്നമായി ക്രോധിച്യവരേയും രാജദ്വേഷം ചെയ്യുന്നവദരയും തുഷ്ണീദണ്ഡം (ഗ്രഢവധം) കൊണ്ടു ശമിപ്പിക്കുകയും വേണം

രാജാവു ധനമാനങ്ങൾ
നൽകിപ്പുജിച്ചിരുത്തുകിൽ
രാജോപജീവിശൌചത്തെ-
യറിയും സംസ്ഥയഞ്ചിവ.

കൌടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്രത്തിൽ, വിനയാധികാരികമെന്ന ഒന്നാമധികരണത്തിൽ, ഗുഢപുരുഷോൽപത്തിയിൽ സംസ്ഥോൽപത്തി എന്ന പതിനേന്നോമധ്യായം.
Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/38&oldid=154650" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്