താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/34

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൨൩
ആറാം പ്രകരണം പത്താം അധ്യായം


ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങയ്ക്കു് ഇതിൽനിന്നും വലിയ ധനലാഭമുണ്ടാകും ഇതിനു വഴിപ്പെടാതെ അമാത്യൻ മറുത്തു പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശുചിയാകുന്നു. ഇതാണ് കറമോപധ.

പ്രവഹണ[1](വിനോദയാത്ര)ത്തിനുവേണ്ടി ഒരമാത്യ എല്ലാ അമാത്യന്മാരേയും വരുത്തി ഒരുമിച്ചു കുട്ടുക. അതുകണ്ടു ശങ്ക തോന്നി രാജാവു് ഭരവരെയെല്ലാവരെയും അവരോധിക്കുക. അപ്പോൾ മുമ്പതന്നെ രാജാവിനാൽ അവരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാപടിക ച്ഛാത്രൻ(ഛാത്രനെന്ന വ്യാജന നടക്കുന്ന ഗ്രുഡപുരുഷൻ) മേൽപ്രകാരം അ൪ത്ഥമാനങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി പിരിച്ചയച്ച്ഓരോ അമാത്യനെയും ഭേദിപ്പിക്കുക:_ " അസൽക്കാ൪യങ്ങലിൽ പ്രവൃത്തിക്കുവാനാണു ഈ രാജാവു്. നമുക്കിദ്ദേഹത്തെ പൊടുന്നവനെ വധിച്ചുമറെറാമുവനെ പകരം വാഴിക്കാം. എല്ലാവ൪ക്കും ഇതു സമ്മതമാകുന്നു. എങ്ങനെയാ​ണ് അങ്ങയുടെപക്ഷം? അമ൪ത്യ ഇതിനെ പ്രത്യാഖ്യാനം ചെയ്താൽ അവൻ ശുചിയാകുന്നു. ഇതാണു ഭയോപധ.

മേൽപറഞ്ഞവയിൽവച്ചു ധ൪മ്മോപധയിൽ ശുദ്ധന്മാമായവരെ ധ൪മ്മസ്ഥീയം, കണ്ടകശോധനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അധികാരങ്ങളിൽ നിയമിക്കണം. അ൪ത്ഥോപധയിൽ ശുദ്ധന്മാരായവരെ സമാഹ൪ത്താവിന്റയും സന്നിധാതാവിന്റയും നിചയക൪മ്മങ്ങളിൽ സഥാപിക്കണം. കാമോപധയിൽ ശുദ്ധന്മാരായവരെബാഹ്യ{അടിവര}}

  1. പ്രയഹണം= ക്രീഡാർത്ഥമായിട്ടുളള സ്ഥലജലയാനം . ഇവിടെ അതിന്നു ലക്ഷണയം വിനോദയാത്ര എന്നർത്ഥം.
Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/34&oldid=154635" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്