താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/33

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൨൧
വിനയാധികാരം ഒന്നാമധികരണം


ചെയ്യിപ്പാൻ രാജാവു പുരോഹിതനോടു കല്പിക്കുക കല്പന സമ്മതിക്കാതിരിക്കന്ന പുരോഹിതനെ രാജാവു സ്ഥനത്തുനിന്നു നീക്കുക; സ്ഥനഭ്രഷ്ടനായ പുരോഹിതൻ ശപഥം ചെയ്ത സത്രികൾ (ഒരുതരം ഗ്രഢപുരുഷന്മാർ)വഴിയായി ഓരോ അമാത്യനേയും ഭേദിപ്പിക്കുക ."അധാർമ്മികനാണു് ഈ രാജാവു്. ഇരിക്കട്ടെ; ഇദ്ദേഹത്തിന്നുപകരം ഇദ്ദെഹത്തിന്റെതന്നെ കലത്തിൽ പിറന്ന ഒരുവനേയോ, അവരുദ്ധനായിരിക്കുന്നവനേയോ, കുലീനനുംഏകപ്രഗ്രഹനും(തനിക്കു താൻ പോന്നവൻ) ആയുളള ഒരു സാമന്തനേയോ, ആടവികനേ (അടവീപതി)യോ, ഔപപാടികൻ (നവോദിതൻ)ആയ ഒരുവനേയോ, ആരേയെങ്കിലും ധാർമ്മികനായ ഒരാളെ നമുക്കു രാജാവായി വാഴിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇതു സമ്മതമാണു്. അങ്ങയുടെ പക്ഷം എങ്ങനെ?" എന്നു ചോദിക്കുക. അമാത്യൻ ഇതിന്നു മറുത്തു പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശുചിയാകുന്നു. ഇതാണു് ധർമ്മോപധ.

അസൽപ്രതിഗ്രഹം (നിന്ദ്യസ്വികാരം)കാരണം അവക്ഷപ്ത സേനാപതി സ്ത്രികൾ വഴിയായി ഒരോ അമാതൃനേയും ധാരാളം ധനം നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞു, രാജാവിനെ നശിപ്പിക്കുപ്രേരിപ്പിക്കുക:-"എല്ലാവ൪ക്കും ഇതു സമ്മതമാണ്' അങയ്ക്കെങനെ?" അമാരൃ൯ ഇതിനെ പ്രത്യഖ്യാനം ചെയ്താൽ അവ൯ ശുചിയാകുന്നു ഇതാണു അ൪ത്ഥോപധ.

അന്തഃപുരത്തിൽ വിശ്വാസപാതത്രമായും സൽകരിക്കപ്പെടുന്നവളായുമിരാക്കുന്ന പര്വ്രാജിക ( ഒരുതരം സന്യാസിനി) ചെന്നു ഒരോ മഹാമാത്രനെ (പ്രധാനാമാതൃനെ)യും ഭേദിപ്പിക്കുക. "രാജമഹിഷി അങ്ങയുമായുള്ള സമാഗമത്തിന് ഉപായം കണ്ടുവെച്ചു അങ്ങയെ കാമിച്ചു.


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/33&oldid=154637" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്