താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/63

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൫൪) ലാധിക്യാൽതാനുമസ്വാതന്ത്രപക്ഷ൩ഹതിയില്ലാസമ്പുൽഫലാദിമൂലംമനശ്ചിദാദി൪സ്വതന്ത്രതാസിദ്ധാ.ഇതുകാണുകയുംചെയ്യു ൫പ്രജ്ഞാന്തരമതിനുടേ൬പൃഥക്ത്വംപോഇതു മീമാംസയിലുക്തം ക്രത്വർഥായാമതീ തിസുത്രത്തിൽ-ഇല്ലാകർമ്മാംഗത്വംമനശ്ചിദാനിക്കു നാമസാമ്യാലും-എന്തന്നാൽ മുൻശ്രുത്യാദികളാൽ കേവല൭പുമർത്ഥ സിദ്ധിയിനാൽ. മൃത്യു ർയ്യഏഷലോകോഗൊതമ എന്നാദിയായരണ്ടിടവും.മൃത്യുവൊടു൮ തുല്യതാപത്തിയ ൯ഗ്നിഭാവാപ്തിയില്ലിരണ്ടപ്പോൽ. കണ്ടീടുക, ശബ്ദത്തിനുപരത്തിനോടുണ്ടു ചേർച്ചയൊക്കുമിത്. നാമസമാനത.ാലന്ന്യോന്ന്യസമാനാങ്ഗ൧൦ബഹുളതാമൂലംതാനുംകേവല ൧ വാദ്യാത്മകതാസിദ്ധാമനശ്ചിദാദിക്കു് വൻ -൨ചിലലോകായതികാദികൾദേഹാന്തർഭാവമാ ൩മനന്ന്യത്വം.൪ ആത്മാവിന്നേർപ്പൂ ദേഹഭാവത്താലെ യെന്നബദ്ധമിതു്. വേർപാടുത ല്ലന്നു സാരം. ൩ഹാനിയില്ല .൪ സ്വാതന്ത്ര്യംസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു.൫ തസ്യൈവം വിദുക്കൊഎന്നുതുടങ്ങിപറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനസജ്യോതിഷ്ടോമമാണു പ്രജ്ഞാന്തരമെന്നതുകൊണ്ടറിയേണ്ടതു്.൬പൃക്ത്വം.(പാർത്ഥക്ക്യം)വേർപാടു്.൭പുരുഷാർത്ഥം ൮സാമ്മ്യപ്രാപ്തി.൯ അഗ്നിഭാവമടയൽ ൧൦ ബാഹുല്യം ൧ വിദ്യാത്മത്വംസിദ്ധമാണു്.൨ നിരീശ്വരവാദികൾ(നാസ്തികർമുതലായവർ ൩ ദേഹത്തോട ഭേദം .൪ ജീവാത്മാവിനു്.

8*


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/63&oldid=161804" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്