താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/61

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൫൨) യെന്നാദിയായ മന്ത്രത്തിൽ സഗുണേശാത്മാരണ്ടിൻപരസ്പരാഭേദഭാവനംശ്രുതിയിൽ-തഭ്രഷ്ടാക്കൾവിശാഷിച്ചുരചെയ്യുന്നെന്നറി ഞ്ഞുകൊള്ളേണം.൨൩-തദ്യൽതൽസത്യമസെനസത്യംബ്രഹ്മേതിയെന്നുരണ്ടിടവുംആരണ്യശ്രുതിയിൽസത്യവിദ്യയൊന്നാണു സത്ത്യതാദികളും൨൪-ഛന്ദോഗ്യത്തിൽകേൾക്കുംഹൃദയാകാശസ്യസത്യകാമത്വംമുതലാംഗുണങ്ങൾ സംബന്ധിക്കുന്നന്നയത്രവാ൫ജിശാഖയിലുംഹൃദയസ്ഥാനസമാനതയുപാസ്യനാമീശ്വരന്റെതുല്്യത്വംഅവനുടെസേതുസമത്വങ്ങളെ ന്നിവററാലറിഞ്ഞുകൊണ്ടിടുക.൨൫-പ്രാണാഗ്നിഹോത്രമതിനുടെയ൬ലോപമാദരവിനാനുഷ്ഠേയം-തന്നേഭോജനലോപത്തിങ്കലുമെ ന്നുള്ളശങ്കതെററാകും.ഊണാകുമ്പോൾപ്രാണാഗ്നിഹോത്രമാദ്യംഭുജിക്കുമന്നത്താൽചെയ്യുകതദ്യദ്ഭക്തംതൊട്ടതുഹോമീയമെന്നയാ വചനാൽ൨൬അക്കരമ്മങോദ്ഗീഥാതികളിൽശരിയായ൧നിഇവുപാസ്തിക്കു്-നിയമക്കേടറിയുകയാൽവേറപ്രബന്ധഫലമെഴുന്നതലും൨൭ബഹുശീഖകളിൽചൊല്ലുംവായുപ്രാണങ്ങൾവേറു,൨സങ്കർഷേനാനാവാ ദേവതയെ

മററുശ്രുതിപ്രകാരം൪.സഗുണനായഈശ്വരന്റേയുംആത്മാവിന്റേയും൫നിജ(നിശ്ചയ)മായഉപാസനയ്ക്കു്.൨പുർവ്വമീമാംസയി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/61&oldid=161802" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്