താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/45

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൩സ)

ചൊല്കപ്പെടുവതൂ കണക്ക കാണേണാം. പ്രാണാപാ നവ്യാനോ ദാനസ മാനാ ഖ്യവ്യത്തിയായ് പ്രാണൻ. ൫. അന്ന്യപ്രാണൻ പോലേ സൌ ൩ക്ഷടൃ പരി ഛേദവാനറിഞ്ഞിടുക- മുഖൃ പ്രാണൻ, വിഭുവധിദൈ വികനാധ്യാത്മികൻ പരിഛിന്നൻ -ന്ന- വാഗാദിയ ഗ്നി മുതലാമഭിമാനിനിഭേവതയ്കിരിപ്പടമാം- വാ ക്കായാഗ്നി, മുഖം കരയേഠിയിന്നാദിയ യ്പറഞ്ഞിട ലാൽ- ശ്രുതിശബ്ദബലാൽ ജീവ൯ മുഖമായ രക്ഷാഭിമാനി സംബന്ധം. ഇവനേ ഭോക്ത്യത്വത്താൽ നിത്യതയഭിമാനി ദേവതയ്ക്കാകാ- ൭- ശ്രേഷ്ഠപ്രാണ മൊഴിച്ചീച്ചൊല്ലുന്നവ യിന്രിയങ്ങൾ വേദോക്ത്യാ അപ്പടിയവർ വാക്കാടു ചൊന്നെന്നു തുടർന്നുള്ള ‌‌‌‌‌‌‌ഭേദവചനാച്ച- വാഗാദിയുറങ്ങിടവേയൊരു മുഖ്യപ്രാ ണനുണ്ടുണന്നെന്നായ്- മുഖ്യൻ പോലിതരപ്രാണ ങ്ങൾക്കു വിലക്ഷണത്വമായ് ഭേദം-വ്വ- ഈശന്നു നാ പ്മരൂവ്യാകരണം ൩(ഭേവം തെക്ഷത ശ്രുതി യാൽ - മാംസാദിഭൂമിജം, തേജോംബുക്കടെ കാർയ്യ മോർക്ക, ൪ ശബ്ദവഴി- ഭൂമിജമാംസാദികളുടെ യാധി ക്ക്യാലാകെയപ്പറച്ചിലറി- വീണ്ടും തദ്വാദച്ചൊല്ല _______________________________________________ ണം (ഇന്ദ്രീയം) അല്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ൩. . സൂക്ഷമത.൪ . ഇന്ദ്രീയങ്ങൾക്കും അവയുടെ അഭിമാനി ദേവതകൾക്കും. വാഗാമീന്ദിയം നദ്രി യാകുമ്പോൾ

൧. ഈശ്വരനു തന്നെ. ൨, നാമരൂപവ്യവസ്ഥാപനം. ൩. . സേ

യം ദേവുതൈക്ഷത(ഈ ദേവതയീക്ഷീച്ചു).൪. ശ്രുതിപ്രമാണവഴിക്ക്.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/45&oldid=161784" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്