താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/42

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൩൩ ന്നതിനാലുൂമല്ല ൨കത്ത്രീധീ- ജീവനു സമാധി കര്ത്തൃ തപോലുംപോം ൩നേതരത്തിനിതുചേരാ- ൧൪- വാ ച്ചിമുതലായതോടേ തച്ചൻ കര്ത്താവ തററ കര്ത്താ ചോൽ- ജീവനരുത്രപനാകം ൪ കരണാദികളൊത്ത തേ വെടിഞ്ഞഥ മേൽ- ൧൫- ൫ഇവനേയ സാധുക ര്മ്മം ചെയ്പവനെക്കീഴയക്കമെന്നാകം- ശ്രുതിയാലീ ശാ(പേക്ഷം)ങ്കെന്നും കത്തൃത്വം ജീവനെന്നു വരവോ ക്ക്- ഈശ്വരനനാദിജീവത്തൊഴിൽതൊട്ടു ചമയ്ക്കലാ ദിയുടയവനാം- ൬വിഹിതനിഷിദ്ധക്രിയ പഴുതാകാ യ്കെന്നാദിയിന്റെസിദ്ധിക്കായ്- ൧സ- ജീവൻ ൧ബ്ര ഹ്മാംശവിധൻ ൨സോന്ന്വേഷ്ടവ്യനിതിതൊട്ടു ചൊല്ലു കയാൽ- ൩ദാശകിതവാദിയെല്ലാം സത്തെന്നന്ന്യവി ധമൊട്ടു ശാഖച്ചൊൽ- പരമാംശമാണജീവൻ ബ്ര ഹ്മചതുഷ്പാത്ത്വമന്ത്രവർണ്ണാലും ബ്രഹ്മാംശത്വം ൪ ഭഗവൽഗീതയിൽ നിനച്ചിടുന്നപ്പോൽ- ജീവ ൻപോൽ പരമാത്മാവല്ലാദുഃഖ്യാ ൫തപാദിസദൃശന


൨. ബുദ്ധികർത്ത്രിയല്ല. ൩. വേഠൊന്നിനു. ൪. ഇന്രയങ്ങളോടെത്തു കർത്താവും അവയോടുക്രടാതെ അകർത്താവും. ൫. ഇവൻതന്നേ. ൬. വിധിച്ചതും നിഷേധിച്ചതും ആയക്രിയാ.

  ൧ . സാക്ഷാലംശമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു   അംശനെന്ന പോലത്തവനെ

ന്നു സാരം. ൨. ആത്മാ (അവന) ന്ന്വേഷ്ടവ്യനെന്നു തൊട്ടു. ൩. ബ്ര ബ്രഠാശാബ്രഹ്മഭാസാബ്രഹ്മൈവേമേകിതവാ എന്നതിൽ. ൪. മമൈവാം

ശോദീവലോകെ എന്നതിൽ.൫. സ്മർയ്യപ്രകാശാദിപോലത്തേവൻ. ൬. ജാ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/42&oldid=161781" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്