താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/41

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൩൨)


ത്തിൽ-ഇശ്ശങ്കകൾതെററണുതാദി ൨യന്തരിന്ദ്രിയഗുണാനുസാരത്താഅണു പരിമാണച് ല്ലാമുപാധിഗുണസാരതാ ൩ജനെന്നോണം-ആത്മത്വമുളളനാളിതിനിപ്പിനാൽ ഭോഷമില്ല ശാസ്രുത്താൽ-൪പുംസ്ത്വാദിപേലെയുളളന്തങ്ഗ സുവ്യകതിയോഗമായുണവ്വിൽ-കൊളളായ്കി ലേവമെല്ലാനേരത്തും- വസ്തുല ൫ബര്യലബരികളാം- അല്ലെങ്കിൽ വേറു നിയമം കൊൾ ക ൬,മനംപോലഭാനഭാനങ്ങൾ,-൨൩കത്താവു ജീവനാകും ൭,യജേത,മുതലായതി ൻപ്രമാണതയാൽ -മേലുംതലക്രിയയിൽ ജീവന്റെ ൮വിഹാരോപദേശമതിനാലും-കരണോപാ൦ ദാനത്താൽപോലുംപ്രാണങ്ങളെഗ്രഹിച്ചെന്നായ്-ക്രിയയിൽകത്ത്യത്വച്ചൊന്നാൽ നിമിത്തവും ജിവനാണു കത്താവ്അല്ലെന്നാൽ ൧കത്തൃതനിദേശിയക്കുന്നതിനു വൈചരീതൃമെഴും- ഇഷടാനിഷടങ്ങടെ നിയമാദാവം ജ്ഞാനമൊപ്പമോക്കേണം- ശകതിവിപരീതദാവം വായക്കു ___________________________________________________________


ദാവം.൨. അന്തഃകരണവിശിഷ്ടത്വാൽ. അജന്ന. ഈശ്വരനു് ൪, വീർയ്യാദി ബാല്യത്തിലുള്ളതുതന്നെ യൌവനത്തിൽ വെളിപ്പെടുംപോലെ ൫, ലാഭാലാഭങ്ങൾ. ൬ മനസ്സു എങ്ങിനെയൊ അതുപോലെ അഭാനവും ഭാനവും- ഭാനം- പ്രതീതി- തോന്നൽ. ൭. യജിക്കണം എന്നു തുടങ്ങിയതിൽ . ൮. വിഹാരം

    ൧ കർത്ത്യത്വത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനു വിപരിതഭാവം   വരും. 

_______________________________________________________


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/41&oldid=161780" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്