താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/36

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൨൭)

നോക്കുംതോറും മ​​​​​ണൽമന്തുംമ്പോലാമതുനിമിത്തവും

ത്യാജ്യം- ൫- ഫ്മുത്താമ്ബരർ ചൊല്ലൊക്കാന്യദസ്തി ചനാസ്തിയെന്നുമൊരുകാലം ൊരു ധർമ്മ!യിലന്ന്യോ ന്ന്യം വിരുദ്ധധർമ്മം ഭവിച്ചിടാത്തതിനാൽ- ഇവർ കൊള്ളുംപടി ജീവൻ ശരീ സമനെന്നു വന്നിടുന്നേ രം ദേഹാന്തരത്തില്ലാത്മവിന്നു ശരീരം നിറഞ്ഞിരി പ്പാകാ- ദേഹക്രമമായ്സ ൩സങ്കോചം പോലെ ൪വികാ സവും വരുന്നതിനാൽ- വേണ്ടില്ലെന്നാ ലൊക്കില്ല ൫വയവിയാ ൬യ്പിക്രിയ ദിവരലാലേ- അന്ത്യവിമോ ക്ഷാവസ്ഥയിലൊരുദേദവുമെന്നിയേ നിലയ്ക്കകയാ ൽ- നിത്യത്വമാദിമദ്ധ്യമപരിതാ നത്തിന്നുമെന്ന വ ന്നിടവേ- ൭വ്യദ്ധിപഫ്രാസമതില്ലാഞ്ഞ ല്ലെന്നാകും വ ശേഷമതുമുലാ- സെഗതമതക്കണക്കായ ഹതമത മിതുമുപേക്ഷ്യമറിയേണം- സ- ഈശൻ പ്ര ധാ നപുരുഷാധിഷുനതയാനിമിത്തമാണെന്നു് - മാത്രം പറ്റീടില്ല ൧പ്രാമാണികതാനിമിത്തമായിട്ടു് -ഒത്തി ടാഴികയാലും പ്രധാനപുരുഷേശ്വരക്കുസംബന്ധം- മേലുമധിഷ്ഠാനാ ൨നുപപത്തിയിനാലുംവരുന്നത ല്ലിതറി-പുരുഷൻ നേത്രാദികള കരണങ്ങളിനാ _____________________________________ ൨. ദിഗംബരന്മാർ. ൩ ചുരുക്കം, ൪. വിരിവും, ൫, അവയവമു ള്ളതു, ൬, വികാരാദിവരുന്നതിനാൽ , ൭ വലിപ്പച്ചെ, വ്വ, പ്ര ക്രതിപുരുഷാദിഷ്ഠാനമായിട്ടുനിമിത്തകാരണമെന്നു.

൧. നാസ്തികമതത്തിൽ അയോഗ്യത വരും, ൨. ദിഗംബരന്മാർ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/36&oldid=161774" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്