താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/31

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൨൨

ക്കമായതിനാൽ- താനും ദോഷാരോപം വേണ്ടസ്മൽ പക്ഷഫാനി മുൻനീക്കി- ൻ - സവ്വർപ്രകാര ശക്തിക ളൊത്തതു പരദേവതാശ്രുതേവ്വർചനാൽ-യഃസവ്വർവിദേവം താൻ സവ്വർകാമയെന്നാദി- അശ്രോത്രമവാക്കെന്നും ശ്രുതിയാല ൩കരണതയാലത്രല്ലങ്കിൾ- പ്രതൃക്തമിദംമുന്നംമേലും സശൃണോതൃകണ്ണർനെന്നോത്താൽ-൧൦-സൃഷ്ടിയുപയോഗമുള്ളോ ന്നാകേണ്ടതിനാലജൻറയല്ലെങ്കിൽ-വേണ്ടില്ലലകപ്പടിലീലാകൈവലൃ ങ്ങളാംവിലാസസമം-൧൧-ർത്രൺനാട്ടുമ്പോൽ ചേതനമതു തൻഹേതുതയുറപ്പുചെയ്യുന്നു- മേലും ൫വിഷമതനിദ്ദർയഭാവം സമമായ്പറഞ്ഞിടാഞ്ഞില്ല- എന്നായെന്തന്നാൽ പ്രാണികളുടെ കമ്മാർനുസാരസൃഷ്ടിയിനാൽശ്രുതി, ഗീതകളെങ്ങിനെയെങ്ങിനെഭല്ലിയപ്പടി പറഞ്ഞിടുന്നതിമാൽ- സൃഷ്ടിക്കുമുന്വു കമ്മർഞിരിവില്ലാഞ്ഞിപ്രകാരമല്ലെങ്കിൽ തെററില്ല ൬നാദിഭാവാൽ സംസാരത്തിനിതുചേച്ചർയുള്ളതുതാൻ- ൭പണ്ടേപ്പടിയുണ്ടാക്കീധാതാവെന്നായി വേദവാക്കതുപോൽ അന്തവുമാദിയുമില്ലെന്നരുളും കൊണുന്നതുണ്ടുഗീതയിലും- ൧൩- ഏവംബ്രഹ്മം കാരണമായ്ക്കാള്ളുന്വോൾ പറഞ്ഞവെണ്ണംതാൻ- ൮കാരണധർമ്മമശേഷം ചേരുന്നവയാരുന് ____________________________________________ ൩. അനിന്രിയത്വം൪. ജളക്ഷിഊന്നുന്നതുപോലെ. ൫. വൈഷമ്മ്യം. ൬. അനാദിത്വംകൊണ്ടു.൭. യഥാപൂർവ്വമകല്പയൽ എന്ന ദിക്കൽ. ൮. മാ യാവിശിഷ്ടകാരണബ്രഹ്മത്തിൽ സവ്വർജ്ഞത്വംമി.

4*


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/31&oldid=161769" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്