താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/26

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൧൭)

രണ്ടിനുള്ള ൧നുപരോധാൽ. സത്തു൨നിമിത്തോ പാദാനോഭയകാരണവ്യമാംജഗത്തിന്നു്. സോകാമ യതതദൈക്ഷതയിരണ്ട ൩ഭിദ്ധ്യാനമോതുവതിനാ ലും. സാക്ഷാലിരുവിധറ്യം ശ്രുതിയാകാശാൽ ജനി

ലയംപറകയാലും. ബ്രഹ്മോഭയകാരണമാരത്മാവെ

ത്താനേചമച്ചുവെന്നേടം. കർമ്മതകർത്ത്യതയിവ പരി ണാമാലപ്പോലെയാ ൫ത്മർക്യ തിയാലും. ബ്രഹ്മമുപാ ഓനവുമെന്നായ് ചൊല്ലപ്പെട്ടുണ്ഡകംതന്നിൽ. ൬ക ർത്താരമീശമെന്നടമതിനാലും ചിത്തുകാരണയുക്തി ൭- എന്നീ പ്രധാന കാരണാ വാദനിരാകരണ യുക്തി യാൽ തന്നെ. ൧അണ്ണ്വാദിമതനിഷേധം ചൊല്ലി യതാം ൨മുഖ്യമല്ലഹതിയൊപ്പം- ൮- ഹര-ഒന്നാ മധ്യായത്തിൽ അവ്യക്താദിസന്ദിശ്ദ്ധപദമാത് മന്ന്വയമെന്ന ൪ാംപാദം തീന്നു.


    ൧. അവിരോധാൽ. ൨ നിതിത്തവൂംഉപാദാനവൂമാവുകാരണവൂംആണു.൩.. (ആഭിധ്യം)അഭിധ്യാനം- ൪.

ആത്മാനംസ്വയമകുരുത എന്നശ്രുതിയിൽ. ൫. ആദത്മവിഷയകപ്രയത്നംകൊണ്ടും൬കർത്തരമിശംപൂരുഷംബ്രഹ്മ, യോനിം മുണ്ഡകാഖ്യോപർനിഷതട

        ൧. വൈശേഷികാദിമതഖണ്ഡനം. ൮ പ്രധിനമല്ലനിബർഹണ

ന്യായപ്രകാരം. (പ്ര ധാനിയെക്കൊല്ലൽ മൂലം യുദ്ധം ജിതപ്രായം​ എന്ന

വരുംപോലെ)


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/26&oldid=161763" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്