താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

'(൧൬) ലക്കർമ്മംഎന്നേടത്തുജഗദ്വാചിയാകയാ൪മ്മ, വേദ്യമാണുപരഠബ്രഹ്മംതേചൊല്ലീടാമെന്നാരംഭി

ച്ചുകനുകയാൽമേലുംതിർത്തോതി*ജീവമൂഖ്യപ്രാ ണോകത്യാലല്ലയെങ്കിലെന്നിതുമു.ചിലശാഖകളിൽ ചോദ്യോത്തങങ്ങളമ്മട്ടുകണ്ടിടുന്നതിനാൽ.ജൈമി നിതുയ്യാതമാദ്രപതിഹജീവ വിചാരമെന്നുറയക്കനത്ര- ദ്ര. മൈത്രേയീബ്രാഹ്മണമതിത്മാ ദ്ഷ്ടവ്യനെന്ന തപ്പൂരനാം. അമൃതത്വംതൊട്ടൊടുവങ്ങു പസംഹാ രോക്തിചേ൪ന്നിടുന്നതിനാൽ. ആത്മാവെയറകിലെ ല്ലാമറിഞ്ഞതെന്നീപ്രതിജ്ഞ സിദ്ധിപ്പാ൯. ആത്മാ ക്കടെയവിരോധാം ശംതൊട്ടോ൪ത്തെന്നിതാശ്നുരഥ്യമു നി. ദേഹാദിസമുഹംവിട്ടൊഴിഞ്പോ ജീവനീശ നോടൈക്യം. ചേരുകമൂലമഭേദോ പക്രമമെന്നൌഡു ലോമിതന്മതമാം. ഇപ്പരമാത്മാവി൯വിജ്ഞാനാത്മാ വായിരിപ്പിനാൽ ജീവി൯. ബ്രഹ്മാന്ന്യന ല്ലെഭേദാരം ഭത്താലെന്നു കാശക്യത്സ് നമതം ന്ന്യ. ല്ലെഭേദാരം കേൾക്കുന്നൈതിനാൽശ്രു തമാകു മശ്രുതം പോലും- എന്നീപ്രതിജ്ഞയൊരുമണ്ണരുശ ളയിനാസൌമ്മ്യ മ്യണീപ്രതിജ്ഞയൊരുമണ്ണുരുളയിനാൽ സൌമ്മ്യ മ്യണമയം സ൪വ്വം. അറിയപ്പെടു്ന്നു വെന്നീദ്യ, ഷ്ടാന്തമി


൧, ക൪മ്മം-ജഗത്തെന്നർത്ഥ്ത്തിലാകയാൽ *ബ്ര-സൂ൧-൧-൩-൧.

൨ ആപ്തി-പ്രാപ്തി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/25&oldid=161762" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്